Ruotsalaislehti: Yhä useampi suljetun hoidon tarpeessa

Erityisen voimakasta kasvu on ollut Jämtlannin läänissä. Määrällisesti eniten potilaita on Tukholman läänissä.

Ulkomaat

Tarve suljetulle psykiatriselle hoidolle on kasvanut voimakkaasti Ruotsissa vuodesta 2007, kertoo Svenska Dagbladet.

Jämtlannin läänissä kasvu on ollut kaikkein suurinta, kaikkiaan 62 prosenttia. Lukumääräisesti eniten potilaita suljetuilla osastoilla on Tukholman, Norrbottenin ja Västerbottenin lääneissä.

Luvut perustuvat Ruotsin sosiaalihallituksen laatimiin tilastoihin, jotka koostuvat vuosina 2007–2012 kirjatuista hoitokerroista psykiatrisilla suljetuilla osastoilla.

– Tämä on merkki psyykkisen pahoinvoinnin lisääntymisestä. Useammat hakevat apua psykiatriasta, mutta osastopaikkojen määrää ei ole lisätty, eikä kaikkialla ole kyetty järjestämään riittävää avohoitoa, sanoi Tord Forsner Ruotsin sosiaalihallituksesta.