Hyppää sisältöön

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Koulukiusaamis-ilta

Lopettakaa, antakaa anteeksi ja tehdään tästä kiva paikka kaikille."
- Kristoffer Ignatius A2 Koulukiusaamis-illassa 7.10.2014

Ja minä! Ja minä! Ja minä! Kristoffer Ignatius ja A2 Koulukiusaamis-illan juontajat Kati Leskinen ja Pasi Toivonen haastavat kaikki Suomen koulut järjestämään oman Koulukiusaamis-illan.Kuva: Terhi Upola, Yle
Haaste: Järjestäkää oma koulukiusaamis-ilta

Jos haluat kysyä Yleisradiota mukaan omaan Koulukiusaamis-iltaasi, ota yhteyttä lähimpään Ylen aluetoimitukseen. Maakuntaradioiden yhteystiedot löytyvät Radio Suomen yhteystietojen alapuolelta.

Kun järjestät Koulukiusaamis-illan, julkaise kuva ja teksti Instagramissa tai Twitterissä tunnisteella #koulukiusaamisilta. Viestit päivittyvät automaattisesti tänne.

Mitä opet, lapset ja vanhemmat voivat tehdä kiusaamisen ehkäisemiseksi? Nämä ideat ovat tulleet yleisöltä, kiitos teille!

Kiusaajat

 1. Empatian opettaminen kiusaajalle esimerkkitilanteiden avulla. (Kirsi)
 2. Kiusaajaa on haastateltava erikseen, yksin. Hän saa kertoa, miten itse näkee tilanteen. Kiusaajalle tehdään selväksi, että vaikka hän pitää itseään syyttömänä, kiusattu kokee tulleensa kiusatuksi. Lisäksi
 3. kiusaajalle annetaan varoitus. (kokemusta on)
 4. Kiusaajille voisi perustaa oman luokan, jossa he olisivat erityisvalvonnan alla. Välitunnille he menisivät eri aikaan kuin muut. (Koulukiusattu 45v)
 5. Poliisien kampanjoimat Koulukiusaaminen on rikos -julisteet myös ala-asteiden seinille! Nämä julisteet voisivat toimia pelotteena. (Kiusaaminen on rikos)
 6. Opettaja voisi määrätä kiusaajalle jälki-istunnossa esitelmän kiusaamisesta, sen syistä ja seurauksista. Se esitettäisiin koko luokalle. (Kamu)
 7. Siirto koulun erityisluokalle oppimaan käytöstapoja ja viimeisenä vaiheena kiusaajan siirto toiseen kouluun. (Kamu)
 8. Lähikouluoikeuden poistaminen toistuvissa kiusaamistilanteissa kiusaajalta. (Jari)
 9. Kun kiusaamista tapahtuu, opettajan pitäisi kertoa siitä koko luokalle. Henkilöt on pidettävä vain opettajan tiedossa. Kiusaajalle on pidettävä tiukat saarnat ja jälki-istuntoa. (Siiri 9v)
 10. Ole hyvä ja ota yhteyttä kiusattuun ja pyydä kasvotusten anteeksi, oli siitä kulunut viikko tai kymmenen vuotta tai enemmän. Voi pelastaa elämän! (Ne teot)
 11. Koululta heti soitto vanhemmille, joilla on velvollisuus noutaa lapsi välittömästi pois koulusta. Lapsi saa palata kouluun, kun vanhemmat takaavat, että lapsi ei enää kiusaa. Jos lapsi kiusaa, vanhemmat
 12. joutuvat maksamaan 5000 euron sakkomaksun, väkivaltatapauksissa 10000 euroa. (lahela2)
 13. Koulukiusaustapauksista rekisteri, joka vaikeuttaisi tulevaisuudessa esimerkiksi työpaikan hakemista tai kouluun pääsyä. (Naru)

Kiusatut

 1. Kiusattu voi kokeilla aloittaa uuden harrastuksen koulun ulkopuolella, jossa ei ole kiusaajia. Etenkin urheilu kohottaa monesti itseluottamusta, ja sieltä voi saada uusia ystäviä. (Eeva)
 2. Kannattaa hakeutua tiimipeleihin. Silloin todennäköisesti saa kavereita, jotka toimivat tukijoukkona muille. (Hirvi)
 3. Kerro aina kotona, mitä on tapahtunut. Muuten asiaan ei voida puuttua. (Kiusattu)
 4. KiVa Koulussa olemme kokeilleet tietokonepelin osana virtuaalipostilaatikkoa, jonka kautta kiusattu tai kuka tahansa voi kertoa asiasta. Viesti menee koulun KiVa-tiimille. (Christina Salmivalli)
 5. Salakamera ja nauhoitin tallentamaan kokemuksia ja sitten asia poliisille. (Kiusaajien karkoitus)
 6. Joku järjestö voisi tehdä kampanjan, jossa koulukiusatut voisivat saada vertaistukea aikuisilta entisiltä koulukiusatuilta. Esimerkiksi verkkoystävyys voisi toimia. (Sokrates)
 7. 50-luvulla koulussani toimittiin niin, että sain nimetä kiusaajani, jotka eivät saaneet tulla sinne alueelle, jossa minä olin. (Reiska)
 8. Puolustaa itseään fyysisesti eli "vetää turpiin". (Turhautunut)
 9. Rikosilmoitus, jos kiusaaminen on vakavaa. (Asiaa seuraava)
 10. Vastata samalla mitalla takaisin. Kiusaaja testaa yleensä, osaako toinen sanoa takaisin, vai ei. Voi vaikka nauraa toisen idioottimaisille jutuille tai nimittelyyn vastata samalla tavalla. (Oppilas)
 11. Urheilu ja itsepuolustustaidot (Oppilas)
 12. Hakea ystäväpiirinsä muualta kuin koulusta. (Nalle)
 13. Kiusatun olisi tärkeä löytää aikuinen, joka suhtautuisi asiaan vakavasti. Aina edes omat vanhemmat eivät osaa tehdä asialle mitään. (Johanna Koo)
 14. Kiusattu voi jäädä luokkaan välitunneilla, sillä oppituntien ulkopuolellahan väkivallan teot jatkuvat. (ex-ope)

Opettajien keinot

 1. Ole läsnä. Ole kiinnostunut lapsista, ole heidän kanssaan naulakolla, välitunneilla, luokassa, tule ajoissa luokkaan, milloin ikinä voit. Silloin tulee vähemmän mahdollisuuksia kiusaamiselle. (Vuokko Kangas)
 2. Älä anna oppilaiden valita ryhmiä ja pareja. Käytä aikaa tasapuolisten, heterogeenisten ryhmien muodostamiseen ja vaihtele ryhmiä usein. (Vuokko Kangas)
 3. Harjoituta oppilaita sanomaan ystävällisiä asioita toisilleen, antamaan hyvää palautetta muille ryhmän jäsenille ja tekemään yhteistyötä kaikkien kanssa. (Vuokko Kangas)
 4. Lapsia kannattaa laittaa näyttelemään kiusaamistilanteita. (Vuokko Kangas)
 5. Opettajan tulee laatia säännöt, miten toimitaan kiusaamistapauksissa. Sääntöjen pitää olla näkyvillä luokassa! (Ritva)
 6. Alakoulun lukujärjestykseen pitäisi varata yksi tunti viikossa kiusaamisen ehkäisemiseen, yhdessä toimimisen harjoitteluun, tunteiden käsittelyyn ja niiden ilmaisemiseen. (Turhautunut ope)
 7. Koululla kerran viikossa käytettävissä oleva koulukuraattori, jonka tehtäviin kuuluisi myös kiusaamisvyyhtien selvittäminen. (Turhautunut ope)
 8. Opettajia enemmän välituntivalvontaan. (Kiusan kohteeksi joutunut)
 9. Kouluissa olisi hyvä olla jonkinlainen sosiologinen oppiaine. Aiheina voisi olla koulukiusaaminen, rasismi tai identiteetit. Oppilaiden tulee itse keskustella aiheista. (Tomi)
 10. Opettajat voisivat vaatia, että etiikka ja moraali otettaisiin oppiaineeksi läpi koko peruskoulun. Näillä tunneilla käsiteltäisiin myös kaikki kiusaamistapaukset. (Kristo)
 11. Ryhmäyttämällä. Tämä tulee tehdä heti koulun alkaessa ensimmäisellä luokalla. (Niina Mäntylä)
 12. Nimettömät kyselyt luokassa systemaattisesti auttavat, kun kiusaamista halutaan selvittää. (Niina Mäntylä)
 13. Jos kiusaamista ilmenee, suosittelen yhteistapaamisen järjestämistä, jossa kiusatun ja kiusaajan vanhemmat ovat mukana. (Niina Mäntylä)
 14. Ope ja koulu voi perustaa sähköpostin tai kännykän, johon voi lähettää nimettömänä ilmoituksia. (Nimetön)
 15. Tietoon tulevat tapaukset käsitellään topakasti KiVa-ohjelman avulla. Siihen kuuluu huoltajille ilmoittaminen, seuranta ja tarvittaessa huoltajatkin yhteiseen pöytään. (Mies)
 16. Opettajankoulutukseen osio, jossa keskitytään oppiaineiden sijaan kiusaamisen havainnointiin, tunnistamiseen ja torjuntaan. (HMV)
 17. Luokkiin videointi! Suojaa oppilaita ja opettajia! (Äiti)
 18. Suosittelen draaman ja taiteellisen työskentelyn käyttöä kiusaamisen ennaltaehkäisyssä ja käsittelyssä. Taide sallii tunteiden ilmaisemisen hyväksyttävällä tavalla. (Paula Järvenpää)

Sivustaseuraajat

 1. Jokaiseen kouluun tarvitaan oma sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisvaltuutettu, niin sanottu kiusaamispoliisi, jonka tehtävä on tarkkailla sosiaalisia tilanteita koulussa. (Vicmont)
 2. Poliisihallinnon pitäisi tehdä virallinen opetusmateriaali koulukiusaamisesta, eli siitä, mitä siitä voi seurata kiusaajalle, kiusatulle ja sivustaseuraajille. (Virkamies)
 3. Yhteisösovittelu. Teho perustuu siihen, että jokaiselta yhteisöön kuuluvalta kysytään näkökulma. Jos ei voida vaikuttaa kiusaajaan, yleensä vierellä oleviin voidaan. (Miriam Attias)
 4. Ottaa puhelimella videon tai kuvia tapahtuneesta ja puuttua asiaan. (Tekniikkakin käyttöön)
 5. Vapaaehtoisia koulun pihoille ja välitunneille olemaan ylimääräisinä silminä ja korvina. (Helen)

Vanhemmat

 1. Vanhemman pitäisi kuunnella lastaan ja selvittää hänen kauttaan, miten olisi parasta toimia. Hätiköivä puuttuminen voi vaan tehdä oman lapsen elämästä helvettiä. (blue)
 2. Olla kiinnostunut lapsensa koulunkäynnistä ja kysellä kuulumisia, jolloin mahdollinen kiusaaminen tulee esille. Lapsen on vaikea puhua kiusaamisesta jos siitä vain kysellään ja tiedustellaan. (Heidi)
 3. Miettikää, miten puhutte lastenne kuullen esimerkiksi maahanmuuttajista ja seksuaalivähemmistöistä. Lapsi usein ottaa mallia ja siirtää kotoa oppimansa mallin kouluun. (ansku)
 4. Vanhempana pitää antaa syliä, tukea, halauksia ja ottaa painajaisia näkevä lapsi viereen. (Äitiliini)
 5. Mennä keskustelemaan kiusaajan ja kiusaajan perheen kanssa. (Anne Kaski)
 6. Kiusatun vanhemman tulee tukea lapsensa itsetuntoa tai hankkia hänelle joku toinen aikuinen, joka kykenee valmentamaan lasta kohtaamaan kiusaamistilanteet (Koulittu)
 7. Vanhemman on hyvä pitää kirjaa kaikesta tapahtuneesta. (Miettinyt asiaa paljon)
 8. Antaa lapselle dokumentointiväline mukaan, kuten piilokamera tai nauhoitin. (Teknistä apua myös)
 9. Vaatia valvontakameroita kouluun. (Tietäjä)
 10. Perustimme äitikerhon yhteisöllisyyttä lisäämään. Tutustumme äidit ja lapset toisiimme vapaa-ajalla. (ekaluokkalaisen äiti)
 11. Kutsua kiusaaja rohkeasti kylään leikkimään. (ekaluokkalaisen äiti)
 12. Vanhempi voi oma-aloitteisesti ottaa yhteyttä kiusaajan vanhempiin ja järjestää hyvässä yhteishengessä tapaamisen, jossa lapset ovat vanhempineen. Vanhemmat vetävät yhtä köyttä. (Kirsi)