Forssassa valtuutetut sopivat "likapyykkipykälästä" jolla rajoitetaan erimielisyyksien riepottelua medioissa

Poliittis-moraaliseen Forssan valtuustosopimukseen on kirjattu suositus siitä, ettei valtuutetun sovi pestä likapyykkiään tiedotusvälineissä. Sopimus ei rajoita sananvapautta, arvioi Suomen Kuntaliiton kehittämispäällikkö Markus Pauni. Paunin mukaan valtuutettujen pitäisi sopia keskinäiset erimielisyytensä kasvokkain tai seminaareissa kuin puida niitä julkisuudessa. Mielipiteen julkituomiseen ei valtuustosopimus kuitenkaan ota kantaa.

politiikka
Lappipesu Oy laajentaa Pieksämälle

Forssan valtuustosopimukseen on kirjattu useita moraalisia ja eettisiä ohjeita, joiden mukaan hyvän valtuutetun toivotaan käyttäytyvän.

Valtuutetun pitää esimerkiksi olla yhtenä joukkona Forssan tapahtumissa, järjestää kuntalaisille tiedotustilaisuuksia suurista asioista ja ylipäätään tiedottaa aktiivisesti.

Hyvän valtuutetun tulee säilyttää hyvät mediayhteydet. Hänen pitää noudattaa asiallista ja toista kunnioittavaa käytöstä ja tyytyä valtuuston enemmistön päätökseen.

Valtuustosopimuksen mukaan hyvän forssalaisvaltuutetun pitää muistaa myös toteuttaa edistyksellistä demokratiaa ja hän saa olla eri mieltä asioista.

Tällä tavalla varmaan irtopisteiden hakeminen päätöstilaiteiden jälkeen voisi vähentyä

Markus Pauni

Tosin paperiin on kirjattu suosituksena myös, että "hän ei saa pestä likapyykkiä tiedostusvälineissä".

Rajoittaako likapyykkipykälä valtuutetun sananvapautta?

Ei kavenna, sanoo Suomen Kuntaliiton kehittämispäällikkö Markus Pauni.

Mieluiten naamatusten ja asiat asioina

– Jos tällä likapyykin pesulla tarkoitetaan sellaista, että ristiriitaisista asioista ei keskustella avoimesti henkilö henkilölle ja asiaperusteisesti, vaan tavallaan keskustellaan toisten ohi lehtien palstoilla hakien ehkä jopa poliittisia irtopisteitä, niin itse kokisin, että varmasti sellainen kirjaus voi olla ihan hyväkin. Jos siitä siis on käyty hyvä keskustelu ja jos siihen on haluttu sitoutua, Pauni pyörittelee.

Paunin mukaan sananvapaus ei voi kaventua, jos halutaan pitää kiinni periaatteesta, että avoimesti keskustellaan henkilö henkilölle asia asiana, eikä toisten ohi lehtien palstoilla.

Itse kokisin, että varmasti sellainen kirjaus voi olla ihan hyväkin

Markus Pauni

– En pitäisi sitä sananvapauden kannalta ongelmallisena.

Kehittämispäällikön mukaan valmisteluvaiheessa voi vaikeista asioista käynnistää poliittista keskustelua, joka voi olla iltakoulutyyppisiä tilaisuuksia tai seminaareja.

– Niissä voidaan ennalta keskustella tulossa olevasta kipeästä asiasta. Näin voi ryhtyä etsimään ilmapiiriä, joka asiaan liittyy. Tällä tavalla varmaan irtopisteiden hakeminen päätöstilanteiden jälkeen voisi vähentyä, pohtii Suomen Kuntaliiton Markus Pauni.