Kruununhaan hissikiistassa on alkamassa jälleen uusi erä

Jo kymmenisen vuotta jatkunut vääntö Kruununhaan arvoportaikkojen hisseistä nousee jälleen Helsingin päätäntäelimiin. KHO:n keväällä kaatama kaavamuutos on valmisteltu uudestaan ja kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee asiaa tiistaina. Uusi kaava sallisi hissit, mutta vaatisi museoviranomaiset mukaan rakennuslupaprosessiin.

hissit
Porraskäytävä
YLE

Helsingin Kruununhaassa on jo vuosia väännetty kättä yhdeksän taloyhtiön oikeudesta asentaa hissit arvoporraskäytäviin. Lupa hissien rakentamiseen oli alkuvuodesta jo hilkulla, kunnes korkein hallinto-oikeus lopulta kumosi hissit sallivan asemakaavan. Nyt kaavaesitys on valmisteltu uudestaan ja se nousee kaupunkisuunnittelulautakunnan käsiteltäväksi tiistaina.

– Uudessa kaavaesityksessä mahdollistetaan hissien rakentaminen niin, että siinä pitää olla museovirasto mukana. Tällä turvataan se, että porraskäytävät säilyttäisivät sen nykyisen ilmeensä, sanoo kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtaja Risto Rautava (kok.).

Kaavaesityksen mukaan hissien rakentaminen sallitaan, mikäli se on teknisesti ja rakennettuun ympäristöön liittyviä erityisiä arvoja turmelematta mahdollista. Tästä puolestaan päätetään rakennuslupavaiheessa yhdessä museoviranomaisten kanssa jokaisen hissin kohdalla erikseen.

Rautava on tyytyväinen uuteen esitykseen. Hän pitää Helsingin historiallisten arvojen suojelua tärkeänä, mutta näkee sen välillä sitovan liikaa taloyhtiöiden käsiä.

– Mielestäni museoviranomaiset puuttuvat tällä hetkellä liikaa niihin ratkaisuihin, mitä taloyhtiöt haluaisivat tehdä. Hissien lisäksi tämä on noussut esiin myös ullakkorakentamisessa, jossa esimerkiksi ikkunoiden kokoon on puututtu. Historian kunnioittaminen on tärkeää, mutta tässä painotan itse asukkaiden näkökulmaa.

Kruununhaan hissiä tavoittelevat talot on rakennettu vuosien 1873 ja 1911 välisenä aikana.

Hissit ovat kasvava trendi kantakaupungissa

Helsingin tietokeskuksen mukaan 65–74-vuotiaiden määrä Helsingissä on kääntynyt jyrkkään kasvuun ja määrän uskotaan kasvavan vielä 10 000 hengellä vuoteen 2020 mennessä.

Valtion Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) keväällä tilaaman kyselyn mukaan jälkiasennushissi mahdollistaa ikääntyneiden ihmisten kotona asumisen 7,8 vuotta pidempään kuin ilman hissiä.

Varsinkin kantakaupungin taloyhtiöt ovat heränneet tilanteeseen ja alkaneet aktiivisesti asentamaan vanhoihin arvokerrostaloihin hissejä.

– Kyselyt ovat koko ajan lisääntyneet ja varsinkin tänä vuonna on tullut valtavasti yhteydenottoja. Tällä hetkellä sopimus on tehty 100 hissin asentamisesta tämän tai ensi vuoden aikana, sano Helsingin hissiasiamies Simo Merilä.

Merilä uskoo, että sopiva hissiratkaisu löytyisi myös Kruununhaan arvoasunnoille ilman, että arvokkaat porrashuoneet kärsisivät.

– Pitää tietenkin huomioida sekä asukkaiden tarve, että se kulttuurihistoriallinen arvo. Asiaa on muistaakseni selvitetty Kruununhaassa aikaisemmin ja sen selvityksen mukaan lähes kaikkiin porraskäytäviin hissi oli mahdollista asentaa, sanoo Merilä.