Ruotsiin tuotava miljoonia tonneja jätettä – jätteenpolttouuneja rakennetaan kolminkertaisesti yli oman tarpeen

Ruotsiin tuodaan laivalasteittain jätettä eri puolilta Eurooppaa. Jätteenpoltto energiantuotantoon on kiistelty aihe, mutta laitoksen asukkaiden lämpölaskua se pienentää.

talous

Ruotsissa jätteenpoltto on noussut merkittäväksi energiantuotannon haaraksi. Maassa on jo 32 jätteenpolttolaitosta ja uusia rakennetaan kaiken aikaa.

Ruotsin Radion (siirryt toiseen palveluun) mukaan kahden vuoden kuluttua maan jätteenpolttokapasiteetti on 6,6 miljoonaa tonnia vuodessa. Ruotsissa tuotetaan vuosittain runsaat kaksi miljoonaa tonnia jätettä, joten maahan on tuotava suuria määriä jätteitä, jotta polttolaitokset voisivat toimia.

Viime vuonna maahan tuotiin polttokelpoista jätettä ulkomailta noin 830 000 tonnia ja määrä nousee tänä vuonna 1 - 1,5 miljoonaan tonniin, kertoo Ruotsin jäteyritysten yhteistyöjärjestö Avfall Sverige.

Jätteitä tuodaan laivoilla eri puolilta Eurooppaa, mm. Norjasta, Britanniasta ja Irlannista.

Ruotsin radion mukaan Vesteråsissa hiljattain käyttöön otettu jätevoimala toimii pääsääntöisesti ulkomailta tuodulla jäteraaka-aineella.

Laajamittainen energiantuotanto jätteillä jakaa mielipiteitä. Jätteenpolttoyrittäjien mukaan toiminta on ympäristön kannalta järkevää, koska lähtömaissa jäte päätyisi kaatopaikalle. Esimerkiksi Irlannissa ja Britanniassa ei ole tarpeeksi polttolaitoksia, joissa jätteen sisältämä energia voitaisiin hyödyntää.

Polton vastustajat painottavat, että jätemateriaalien kierrättäminen olisi järkevämpää. Polttaminen vie mahdollisuuden kierrätykseen ja aiheuttaa valtavan tuhkamäärän, joka myös on sijoitettava jonnekin.

Västeråsin jätepolttolaitoksen omistaja Mälarenergi huomauttaa, että jätteiden polttaminen hyödyttää alueen asukkaita. Jätteenpoltto alentaa yhtiön asukkaiden lämpölaskua 35 prosenttia, yhtiö sanoo.