Tukioppilaat puuttuvat koulukiusaamiseen

Tukioppilastoiminta pyrkii ennaltaehkäisemään kiusaamista. Kiusaamistapausten ilmetessä tukioppilas voi olla kiusatun apuna.

kiusaaminen
Poikia innostavat urheilubrändit
Mika Kanerva / YLE

Kun koulussa viihtyy, myös kiusaamistapaukset vähenevät. Tukioppilastoiminta on tärkeä apu kouluviihtyvyyden parantamisessa.

– Tukioppilaiden tarkoituksena on lisätä kouluviihtyvyyttä esimerkiksi järjestämällä koulun yhteisiä tapahtumia, kertoo Kimpisen koulun äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori ja tukioppilasohjaaja Marita Ryhänen.

Myös hyvä luokkahenki estää kiusaamista. Tukioppilaiden toiminta pyrkiikin nostamaan luokkien yhteenkuuluvuutta eri keinoin, kuten järjestämällä seitsemännelle luokalle siirtyville uusille oppilaille ryhmäytymispäiviä. Ryhmäytymispäivien aikana tukioppilaat ohjaavat luokille yhteisiä leikkejä ja tehtäviä, jotka luovat yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Uusien oppilaiden esimerkkeinä

Tukioppilaat ovat esimerkkejä yläkoululaisista nuoremmille oppilaille.

Marita Ryhänen

Tukioppilaat auttavat uusia seitsemäsluokkalaisia sopeutumaan uuteen kouluympäristöönsä. He tutustuttavat oppilaat uuden koulun tiloihin ja sen käytäntöihin.

– Tukioppilaat toimivat esimerkkeinä yläkoululaisista nuoremmille oppilaille, toteaa tukioppilasohjaaja Marita Ryhänen.

Tukioppilaalle voi uskoutua luottamuksellisesti

Kiusaamista ennaltaehkäistään tukioppilaiden voimin. Kimpisen koulussa tukioppilaat järjestivät vastikään kiusaamista käsittelevän aamunavauksen. Mikäli kiusaamistapauksia silti ilmenee, voivat tukioppilaat olla kiusatun apuna.

Tukioppilaat ovat vaitiolovelvollisia.

Marita Ryhänen

– Tukioppilaat ovat vaitiolovelvollisia, joten he eivät voi oppilaiden asioita kertoa eteenpäin. Tietysti tukioppilaat voivat opettajille kiusaamisesta kertoa, Ryhänen kertoo.

Tukioppilaiden avulla selville tulleet kiusaamistapaukset siirtyvät oppilashuoltoryhmän hoidettavaksi.

– Oppilashuoltoryhmään kuuluvat tilanteen mukaan luokanohjaaja, rehtori ja esimerkiksi koulukuraattori. He selvittävät kiusaamistapaukset, Ryhänen kertoo.

Jutun kirjoittaja on toimittajaharjoittelijana Yle Etelä-Karjalan toimituksessa.