Saamelaiskäräjät perustuslakivaliokunnalle: Te ratkaisette säilyykö saamelaiskulttuuri Suomessa

Perustuslakivaliokunta on aloittanut asiantuntijoiden kuulemisen saamelaiskäräjälakiehdotuksesta. Saamelaiskäräjien edustajat sanoivat kuulemisessaan aamulla, että perustusvaliokunnan kanta ratkaisee säilyykö saamelaiskulttuuri Suomessa. Enontekiön kunta esitti, että valiokunta kuulisi vielä yhdistyksiä, joille lain ja erityisesti saamelaismääritelmän muuttamisella on merkitystä.

Kuva: Pirita Näkkäläjärvi / Yle

Perustuslakivaliokunta on aloittanut tänään tiistaina asiantuntijoiden kuulemisen saamelaiskäräjälakiehdotuksesta.

Saamelaiskäräjien edustajat sanoivat kuulemisessaan aamulla, että perustusvaliokunnan kanta ratkaisee säilyykö saamelaiskulttuuri Suomessa, täyttääkö Suomi kansainväliset velvoitteensa ja tunnustaako Suomi saamelaiset aidosti alkuperäiskansaksi siihen kuuluvine oikeuksineen.

– Eduskunnan päätöksellä on vaikutusta nykyisten ja tulevien saamelaissukupolvien elämään ja mahdollisuuteen ylläpitää saamelaisuutta sekä siihen voiko Suomi koskaan ratifioida ILO 169 -sopimusta, saamelaiskäräjien puheenjohtaja Klemetti Näkkäläjärvi sanoi valiokunnalle.

Saamelaiskäräjät kiitteli sitä, että saamelaiset ovat päässeet mukaan saamelaiskäräjälain valmisteluun aivan yksityiskohtia myöten.

– Tämä hallituksen esitys on ainoa laki, joka on valmisteltu Suomen historiassa yhteisymmärryksessä saamelaiskäräjien kanssa ja jonka saamelaiskäräjät hyväksyy perusteluineen.

Saamelaiskäräjien puheenjohtajan valiokunnassa pitämän puheen voi lukea kokonaisuudessaan tästä artikkelista.

Kuulemisessa mukana pohjoisimpien kuntien edustajat – Enontekiö esittää yhdistysten kuulemista

Kuuleminen kesti kokonaisuudessaan kaksi tuntia.

Perustuslakivaliokunnan kuultavana tässä ensimmäisessä asiantuntijoiden kuulemisessa olivat saamelaiskäräjien puheenjohtajiston edustajien lisäksi neuvotteleva virkamies Camilla Busck-Nielsen oikeusministeriöstä, hallintoneuvos Kari Kuusiniemi korkeimmasta hallinto-oikeudesta, kunnanjohtaja Mikko Kärnä Enontekiön kunnasta, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Anu Avaskari Inarin kunnasta, kunnanhallituksen jäsen Arja Mäkitalo Sodankylän kunnasta ja varatuomari Aimo Guttorm Utsjoen kunnasta.

Enontekiön kunnanjohtaja Mikko Kärnä tiedotti tuoreeltaan kuulemisen päättymisen jälkeen, että kunta esittää, että perustuslakivaliokunta kuulisi lisäksi yhdistyksiä, joille lain ja erityisesti sen saamelaismääritelmän muuttamisella on merkitystä.

– Tällaisia yhdistyksiä ovat esimerkiksi lapinkyläyhdistykset, inarinsaamelaisten yhdistys sekä metsä-, kalastaja- ja tunturisaamelaiset ry. Valiokunta voi näin toimimalla arvioida lakiesityksen vaikutuksia ja sen perustuslainmukaisuutta kokonaisuutena.

Enontekiön kunnan lausunnon voi lukea kokonaisuudessaan täältä (siirryt toiseen palveluun).

Perustuslakivaliokunta jatkaa asiantuntijoiden kuulemisia ensi viikolla. Siinä välissä hallituksen esitys saamelaiskäräjälaista menee eduskunnan lähetekeskusteluun.

Yle Sápmi seuraa lähetekeskustelua keskiviikkona paikan päällä eduskunnassa.