Alkoholivalvonta tiukentuu Turussa

Uudella toimintamallilla pyritään ehkäisemään varsinkin nuorten alkoholinkäyttöä. Pakka-malli perustuu paikallisten toimijoiden yhteistyöhön.

alkoholinkulutus
Pollisi valvoo nuorten juhlintaa puistossa
Yle

Turun kaupunki aloittaa Pakka- eli Paikallinen alkoholipolitiikka -toiminnan. Toimintamallissa pyritään ehkäisemään nuorten alkoholinkäyttöä yhteistyöllä paikallistoimijoiden, kuten ravintoloiden, kauppojen ja viranomaisten välillä. Mallin avulla elinkeinoelämän toimijat voivat verkostoitua toistensa ja viranomaisten kanssa. Tavoitteena on helpottaa toimijoiden yhteistyötä alkoholin ongelmakäytön ehkäisemisessä.

– Pakassa elinkeinonharjoittajat saavat omavalvontaansa lisää työkaluja, pääsevät viranomaisyhteistyöhön ja saavat medianäkyvyyttä, mikäli media lähtee toimintaan mukaan, sanoo Turun kaupungin ehkäisevän päihdetyön suunnittelija Jenni Tähkävuori.

Mallissa on kiinnitetty erityisesti huomiota alkoholin saatavuuden sääntelyyn, joka kuuluu jo valmiiksi elinkeinoharjoittajan tehtäviin. Alkoholin lisäksi mallia voidaan hyödyntää myös kaikkien muiden ikärajavalvottavien tuotteiden saatavuuden rajoittamiseen.

– Otetaan kaikkien toimijoiden näkökulmat huomioon ja pyritään tekemään kaikkia hyödyttäviä ratkaisuja erilaisissa työryhmissä, jotta saataisiin päihdehaittoja vähennettyä ja ihmisten alkoholinkäyttöä hallintaan.

Turun Pakka-toimintaan on tällä hetkellä kutsuttu elinkeinonharjoittajia Turun seudulta, mutta muutkin halukkaat voivat liittyä osaksi projektia ottamalla yhteyttä Tähkävuoreen.