Syytetyt kiistävät syytteet – WinCapita-jutun käsittely alkoi Etelä-Savon käräjäoikeudessa

Syyttäjä vaatii kolmelle miehelle tuomiota törkeästä petoksesta. Lisäksi vajaalta 20 vaaditaan WinCapitasta-saamiaan hyötyjä takaisin.

Kuva: Yle

Käräjäoikeus aloitti keskiviikona niin sanotun Etelä-Savon haaran käsittelyn. Paikalla oli kolme pääsyytettyä, joita syytetään törkeästä petoksesta. Kaikki kolme miestä kiistivät syytteet.

Yksi puolustuksen perusteluista oli, ettei näyttöä varsinaisesta törkeästä petoksesta ole. Puolustuksen mukaan jäsenten houkuttelu ja neuvominen ei sinänsä kata törkeän petoksen tunnusmerkkejä.

Aamun oikeusistunnossa käytiin muun muassa läpi, mitkä käsiteltävistä kohdista ovat riitaisia ja mitkä riidattomia. Samalla tehtiin tarkennuksia valmisteluistunnossa ylös kirjattujen seikkoihin.

Oikeudessa vaaditaan WinCapitasta hyötyneitä noin 20 henkilöä palauttamaan toiminnassa hyötymänsä varat.

Asian käsittely jatkuu lokakuussa istunnoilla, joissa käydään läpi todisteita ja kuullaan todistajia.

Rahansa menettäneitä asianomistajia on käsittelyssä noin 130. Kolmea pääsyytettyä vaaditaan palauttamaan rikoshyötyinä saamansa vajaa 1,4 miljoonaa euroa.

Istunnot on tarkoitus saada marraskuun loppuun mennessä päätöksen. Päätöstä tavoitellaan vuoden loppuun mennessä.