Kela-valtuutettujen puheenjohtaja vaatii Kelan johdolta selvitystä sote-lausunnosta

Hämmennystä herättäneessä lausunnossaan Kelan johto painotti yksityisten palveluiden roolia perusterveydenhuollossa.

Kelan valtuuston puheenjohtaja kansanedustaja Pentti Kettunen (ps.) vaatii Kelan johdolta selvitystä tämän sote-lausunnosta.

Kansaneläkelaitoksen johto on antanut sosiaali- ja terveysministeriölle lausuntonsa tulevasta sote-lainsäädännöstä. Lausunnossa todetaan, että Kelan näkemyksen mukaan palveluiden saatavuus erityisesti perusterveydenhuollossa ja erikoislääkäripalveluissa voidaan taata ainoastaan yksityistä palvelutuotantoa hyödyntämällä.

Lausunnon ovat allekirjoittaneet Kelan kolme johtoryhmän jäsentä, pääjohtaja Liisa Hyssälä sekä sektorijohtajat Helena Pesola ja Mikael Forss.

Lausunto on herättänyt huomiota, ja eräät Kelan valtuutetut ovat Kettusen mukaan vaatineet ylimääräisen valtuuston koolle kutsumista. Myös Kettunen ihmettelee osin Kelan lausuntoa.

– Minunkin mielestäni lausunnon sanavalinta ei kaikilta osin vastaa näkemystäni siitä, miten tulevaisuudessa terveydenhuolto tulisi maassa järjestää.

Kettusen mukaan ensisijaisena täytyy olla julkinen terveydenhuolto, jota yksityinen sektori täydentää, hän sanoo.

– Luulen, että tätä myös Kelan johto lausunnossaan tarkoittaa, hän tulkitsee lausuntoa.

Kettunen on päättänyt, että seuraavan valtuuston kokouksen asialistalle otetaan Kelan johdon selvitys lausunnosta.