Savon energiayhtiöt kiittelevät suunnitelmia turpeen veronkevennyksistä

Kuopion Energian toimitusjohtaja Esa Lindholm uskoo, että hallituksen suunnitelmilla on laaja tuki, mikä toisi energiapolitiikkaan jatkuvuutta.

turve
Traktori ajaa turvesuolla.
Yle

Savon energiayhtiöt kiittelevät hallituksen suunnitelmia keventää turpeen verotusta ja lisätä puuhakkeen tukea.

Maakunnan suurimman turpeen käyttäjän Kuopion Energian mukaan alan viestit kotimaisen polttoaineen tukemisesta on nyt kuultu hallituksessa. Toimitusjohtaja Esa Lindholm on ilahtunut myös siitä, että hallituksen suunnitelmat saivat hyvän vastaanoton eduskunnassa. Tämä viestii Lindholmin mukaan siitä, että kotimaisen polttoaineen tukitoimet kantavat myös vaalien yli.

- Tukitoimien vaikutuksista lämmön hintaan ei voi vielä sanoa mitään, koska tarkkoja numerotietoja ei ole saatavilla, sanoo Lindholm.

Kuopion Energian polttoaineesta noin puolet on turvetta ja loput metsähaketta sekä metsäteollisuuden sivutuotteita.

Savon Voimalle vaikutukset vähäisempiä

Myös Savon Voiman toimitusjohtaja Timo Pylvänen suhtautuu veronkevennyssuunnitelmiin myönteisesti. Savon Voimalle asialla ei ole kuitenkaan suurta merkitystä. Jos turvevero ja metsähakkeen tuki palautettaisiin vuoden 2012 tasolle, vaikutus olisi Savon Voimalle noin 0,8 miljoonaa euroa eli noin 2,5 prosenttia firman liikevoitosta.

– Pitemmällä tähtäyksellä muutokset johtanevat turpeen ja puupolttoaineen hinnan nousuun. Lisäksi valtion taloudenpitoon syntyvä aukko täytetään sähköveron korotuksena, muistuttaa Pylvänen.

Savon Voima käyttää polttoaineita noin tuhat gigawattituntia. Tästä noin 40 prosenttia on turvetta, runsaat 40 prosenttia puupolttoaineita, vajaat 10 prosenttia öljyä ja loput 10 prosenttia on lämmön ostoa alueen teollisuusyrityksiltä.

Pohjois-Savossa turvetta käyttää myös esimerkiksi Savon Sellu.

Suomen hallitus suunnittelee keventävänsä turpeen verotusta ja lisäävänsä puuhakkeen tukea varmistaakseen niiden kilpailukyvyn suhteessa kivihiileen. Esimerkiksi turpeen verotusta on suunniteltu alennettavaksi ennen viimeisintä veronkorotusta vallinneelle tasolle tai hieman sitä korkeammalle. Tarkkoja numerotietoja verokorotuksista ei vielä ole kerrottu.