Mustikkamaan biovoimalaitos jäissä turveveron alennuksista huolimatta

Rovaniemen Mustikkamaan biovoimalaitos ei toteudu lähiaikoina hallituksen veronalennuslupauksista huolimatta. Sähkömarkkinoihin pitää tulla iso muutos ennen kuin kuokka isketään Mustikkamaahan, sanoo Rovaniemen Energian toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen.

talous
Mustikkamaan haketusalue
Tälle alueelle kaavaillaan Mustikkamaan biovoimalaaRaimo Torikka / Yle

Hallitus aikoo keventää turpeen verotusta. Turpeen kilpailukyky on heikentynyt voimalaitosten polttoaineena, koska kivihiilen hinta on laskenut, ja hallitus aikoo korjata tilannetta. Samalla lisätään puuhakkeen tukea, koska turpeen vero on kytketty poliittisesti metsäenergian tukeen.

Veronalennus on tervetullut asia, mutta Rovaniemen Mustikkamaan jättimäisen bioenergia-voimalaitosta ei aleta rakentaa ennen kuin sähkön hinta nousee nykyisestä, sanoo Rovaniemen Energian toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen.

– Se on oikeansuuntainen liike, mutta pitää muistaa, että toistaiseksi kyse on vain suunnitelmasta. Me emme tarkkaan tiedä, millä aikataululla ja minkä suuruisena nämä muutokset toteutuvat. Vaikutusten arviointi voidaan tehdä vasta sitten, kun on jotain konkreettista tiedossa.

Mustikkamaan biovoimalaitos maksaisi arviolta yli 200 miljoonaa euroa. Suurhankkeessa on mukana Rovaniemen Energia Oy:n lisäksi Oulun Energia Oy. Hankkeella ei ole vielä ympäristölupaa, sillä se on Vaasan hallinto-oikeuden käsiteltävänä valituksen vuoksi.

Vaikka hallituksen lupaus turpeen ja hakkeen kilpailukyvyn parannuksesta toteutuisi ja hallinto-oikeus antaisi voimalalle ympäristöluvan, ei se kuitenkaan vielä riitä siihen, että Mustikkamaan voimalaa alettaisiin rakentaa. Tykkyläisen mukaan sähkön hinta on lähivuosina liian alhaalla, jotta Mustikkamaa olisi kannattava.

– Sähkön markkinahinta johdannaismarkkinoilla on 10 vuotta eteenpäin keskimäärin alle 40 euroa megawattitunnilta. Tämä hintataso on sellainen, että Suomeen ei tulla investoimaan näillä hinnoilla yhtään markkinahintoihin perustuvaa sähköntuotantoa. Ainoastaan tukiin, syöttötariffeihin perustuvat tuotantomuodot voivat edetä.