1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. talous

Yritysverotuksen kuuma kysymys: Lähdevaltio-, asuinvaltio- vai kohdevaltioperiaatteella?

Kansainvälinen verokilpailu saattaa lopettaa yritysten voittojen verotuksen kokonaan, arvioi Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tutkimusjohtaja Seppo Kari. Hänen mukaansa haitallista verokilpailua voitaisiin hillitä tiivistämällä kansainvälistä yhteistyötä ja uudistamalla verotuksen keskeiset periaatteet.

talous

Suomi alensi kuluvan vuoden alussa yhteisöverokantaansa 4,5 prosenttiyksikköä, eli 24,5 prosentista 20 prosenttiin. Kyseessä oli merkittävä veronkevennys, jonka odotetaan sekä vauhdittavan investointeja että muutoinkin tukevan yritystoimintaa. Toisaalta kyseessä oli myös vastaus kansainväliseen verokilpailuun.

Veronalennusten kierre pitäisi kuitenkin saada poikki, sillä muutoin edessä on veropohjan rapautuminen ja muiden verojen korotuksia. Yritysten voittojen verotus tuottaa nykyisin Suomessa noin 6 prosenttia kaikista verotuotoista.

– Pikku hiljaa verokannat saattavat pudota niin alas, että voidaan puhua jo yhteisöveron lähes täydellisestä näivettymisestä, sanoo Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tutkimusjohtaja Seppo Kari.

Hänen mukaansa keskeinen syy verokilpailuun on yritysverotuksen historiassa. Nykyinen yhteisöverotus perustuu malliin, jotka on luotu noin sata vuotta sitten.

– Periaatteet ovat vanhentuneita, ne luovat yrityksille kannusteita siirtää toimintaansa matalan verotuksen piiriin ja sitten edelleen maille kannusteita alentaa veroasteita, tutkimusjohtaja Kari kuvailee.

Lähdevaltioperiaate panee maat kilpailemaan

– Nykykäytännössä yhteisöjen voitot saadaan verottaa siinä maassa, missä tulo on ansaittu. Eli missä on tuotanto ja kaupankäynti.

Karin mukaan lähdevaltioperiaate on keskeinen syy siihen, miksi yritykset siirtävät toimintojaan kevyemmän verotuksen maihin. Periaatteelle on kuitenkin vaihtoehtoja.

Asuinvaltioperiaate ehkä hankala tytäryhtiötalouksille

– Jos verotus toteutettaisiin asuinvaltioperiaatteella, konsernin kotimaa verottaisi koko voiton. Tällöin kaikkia toimintoja koskisi sama veroaste ja kannustimia siirtää toimintoja matalamman verotuksen alueelle ei olisi, Kari selittää.

Kohdevaltioperiaate – kehityksen uusi huippu?

Kohdevaltiomallissa voitot verotettaisiin siinä maassa, missä hyödykkeet myydään lopulliseen kulutukseen. Periaate muistuttaisi siis arvonlisäverotusta.

Karin mukaan kohdevaltioperiaatteella yritykseltä kannettuja veroja voitaisiin jakaa maiden kesken. Vaihtoehtoisesti valtio, missä hyödyke on myyty, voisi saada koko verotuoton. Mallilla olisi selvät etunsa.

– Se ei vaikuta investointien sijoittumiseen eikä voittojen näyttämiseen, Kari uskoo.

Joka tapauksessa, jos yritysverokilpailua halutaan hillitä, tarvitaan laajaa, jopa maailmanlaajuista yhteistyötä.

– Kansainväliset toimijat ovat OECD, EU, EU:n toimielimet ja YK. Itse asiassa OECD ja YK ohjeistavat kansainvälisten verosääntöjen kehittymistä. EU:lla on oma pyrkimys turvata Euroopan maiden veropohja, Kari muistuttaa.

Lue seuraavaksi