Koulutuksen pilviväylä koekäyttöön vuoden lopulla

Opetusministeriön hankkeen kanssa samaan aikaan valmisteilla on kuntien vastaava jakeluväylä, joka on jo paljon pidemmällä.

internet
Alakoulualaisia tabletit kädessä luokkahuoneessa.
Suomalainen koulu on maailmalla haluttu vientituote.Yle

Opetusministerinkin paljon mainostama koulutuksen pilviväylä ottaa loppuvuodesta askeleen eteenpäin, kun sen koekäyttö aloitetaan parissakymmenessä pilottikoulussa. Palvelu on kuitenkin vielä raakile, esimerkiksi sisältöä siinä on pilottivaiheessa vielä melko vähän.

Koulutuksen pilviväylä on eräänlainen oppimateriaalien kauppapaikka verkossa. Sen kautta opettaja voi etsiä oppimateriaalia tai sähköisiä työkaluja koulun käytössä olevaan sähköiseen oppimisalustaan, joita ovat esimerkiksi Moodle, Edison, Fronter ja Peda.net.

– Me haetaan nyt hyväksyntää tuolta kentältä ja opettajilta, että toimiiko tämä konsepti ja miltä tämä ajatus tuntuu. Vielä ei ole kovin paljon uhrattu rahoja ja on varaa keskeyttää jos tulee palaute, että tämä ei toimi eikä helpota arkea, kertoo projektipäällikkö Jarkko Moilanen opetusministeriöstä.

Pilviväylällä pyritään yhteisiin standardeihin

Pilviväylässä ei ole varsinaista sisältöä vaan metatietoa sisällöstä, joka voi olla niin kaupallista kuin ei-kaupallista, kertoo projektipäällikkö Ari Moilanen opetusministeriöstä.

– Järjestelmä sinänsä ei ota kantaa tuleeko oppimateriaali tai palvelu joltain perinteiseltä julkaisijalta, yksittäiseltä kansalaiselta, yksittäiseltä opettajalta tai joltain järjestöltä.

Ministeriö on kehittänyt koulutuksen pilviväylää yhdessä noin kolmenkymmenen kumppanin kanssa, joiden muodostaman konsortion on tarkoitus myöhemmin ottaa vastuu pilviväylän kehittämisestä ja ylläpidosta. Yhteistyökumppaneita on yrityksistä oppilaitoksiin.

Tavoitteena koko hankkeella on, että alan eri tekijät löytäisivät yhteisiä teknisiä ratkaisuja, standardeja, joilla oppimateriaalien välittäminen ja kaupankäynti jatkossa toimisi.

Kunnilla vastaava hanke pidemmällä

Samaan aikaan Kuntien Tiera Oy on rakentanut omaa jakelukanavaansa. Se on huomattavasti pidemmällä: jakeluväylän tekijä on kilpailutettu ja tänä syksynä kilpailutetaan myös sisällöntekijät. Kuntien käytössä tämän sähköisten oppimateriaalien jakeluväylän pitäisi olla jo vuoden vaihteessa - kokeilukin on jo käynnissä.

Hankkeiden samankaltaisuus onkin herättänyt ihmetystä, vaikka sekä Tiera että opetusministeriö vakuuttavatkin tekevänsä yhteistyötä. Moilasen mukaan opetusministeriön hanke poikkeaa kuntien hankkeesta siksikin, että sitä on rakennettu avoimella lähdekoodilla. Hänen mielestään kahden jakeluväylän kehittäminen rinnakkain ei ole ongelma.

– Tietty terve kilpailu, että tässä sparrataan puolin ja toisin. Voi välillä näyttää siltä, että tässä on joku kuntasektorin ja valtiosektorin vastakkainasettelu, mutta ei ole sellaista, Moilanen vakuuttaa.

Moilasen mukaan tavoite on, että koulutuksen pilviväylä olisi laajemmassa käytössä 2016, kun käyttöön tulevat uudet opetussuunnitelmat, joissa tieto- ja viestintätekniikka on vahvasti esillä. Pilvipalvelua on kehitettykin uusien opetussuunnitelmien luonnokset mielessä. Virallista aikarajaa ei kuitenkaan ole.