Tutkija: Porotalous kohenisi porolukua vähentämällä

Poroja pitäisi olla nykyistä vähemmän, jotta Suomen porotalous olisi kestävällä pohjalla. Näin sanoo Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen dosentti, tutkimuspäällikkö Mauri Nieminen. Niemisen mukaan kustannukset ovat nyt suuremmat kuin myyntituotot. Talviruokinta on iso kustannuserä, ja tämä kulu taas johtuu laidunmaiden kulumisesta.

Kotimaa
Boazu
Vesa Toppari / Yle

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen dosentti, tutkimuspäällikkö Mauri Nieminen on huolissaan porotalouden kehityksestä. Hän näkee porojen laiduntamisen vaikuttaneen paitsi Lapin luontoon, myös siihen, ettei poroille talvella löydy riittävästi syötävää. Kun poroilla ei ole tarpeeksi ruokaa luonnossa, vaikuttaa se taas Niemisen mukaan poromiesten talouteen.

– Kyllä talvilaitumet tutkimusten mukaan ovat erittäin huonossa kunnossa. Jäkälä, jonka pitäisi olla porojen pääravintoa, sitä ei juurikaan ole. Etelä- ja keskiosan paliskunnissa vain muutama kilo, pohjoisessa vähän enemmän ja yli sata kertaa vähemmän kuin esimerkiksi Venäjän puolella, sanoo Nieminen

Osa pohjoisen kesälaitumista on myös Niemisen mukaan kaluttu. Luonnon kuluminen on Niemisen mukana kiihtynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Hoitotoimet, kuten ruokinta maksavat poromiehille noin 20 miljoonaa euroa vuodessa. Porotuotteiden myynti on Suomessa Niemisen mukaan 15 miljoonaa euroa vuodessa. Kaikkiaan kustannukset - petovahinkokorvauksineen - ovat valtiolle ja poronhoitajille vuositasolla jopa 40 miljoonaa euroa.

Petovahingot olivat viime vuonna ennätykselliset 8,5 miljoonaa euroa, eikä tätä summaa ole vielä luvattu korvata kokonaisuudessaan valtion kassasta. Porotalouden yrittäjätulo taas on tänä vuonna pienenemässä arvioiden mukaan kolmanneksen, 7 200 eurosta 4 500 euroon. Viime vuonna myös teuraseurot jäivät alle kahden miljoonan, joka on Niemisen mukaan keskiarvo.

– Kyllä meidän pitäisi saada palautettua luonnonlaitumille, se [muutos] ei onnistu näillä samoilla poromäärillä.

Mauri Niemisen mukaan poroja saisi olla noin 170 000 päätä.

– Silloin porotalouden kulut pienenevät ja porojen kunto on hyvä.

"Ehdotus ei ole tästä maailmasta"

Paliskuntain yhdistyksen toiminnanjohtajan Anne Ollila tyrmää Niemisen ehdotuksen. Hän muistuttaa, että ehdotettu vähennys on vain 16 000 poroa nykyisestä.

– Ehdotus ei ole tästä maailmasta. Pikemminkin poromäärää pitäisi lisätä, jotta pystymme tuottamaan lihaa, jolla se tili tehdään, Ollila sanoo.

– Yrittäjät toimivat yrittäjämäisesti, eli he optimoivat tulonsa ja menonsa niin, että pystyvät parhaalla mahdollisella tavalla elinkeinotoimintaa harjoittamaan. Jos se olisi niin kannattamatonta kuin Mauri Nieminen ja kannattavuuskirjanpitotuloksetkin osoittavat, ei kenelläkään olisi tätä vara tehdä.

Anne Ollila näkee, että laiduntila on kaventunut, kun vanhat metsät ovat hävinneet teollisen maankäytön tieltä.

– Erityisesti kesälaidunalueitten pinta-alamenetykset ovat suuria.

Paliskuntain yhdistyksen toiminnanjohtaja Anne Ollila luottaa selvitykseen, jossa arvioitiin koko porotalouden suoran vaikutuksen - myös matkailun liikevaihtoon - olevan Suomessa ja Ruotsissa yhteensä 1,3 miljardia euroa.

RKTL:n tutkija Mauri Nieminen taas sanoo, että tutkimusten mukaan porotalouden kokonaisvaikutukset ovat Suomessa merkittävästi pienempiä.

– On ihan virallisestikin käytetty lukuja 30–60 miljoonaa euroa, Mauri Nieminen sanoo.