Diakonialaitos vähentää 18 työntekijää sotainvalidien sairaskodista

Taustalla on miljoonan euron säästötarve. Kaikki 18 eivät tule irtisanotuksi, vaan Länsi-Suomen Diakonialaitos käyttää myös muita järjestelyjä.

Kuva: Kati Rantala / Yle

Länsi-Suomen Diakonialaitoksen yt-neuvottelut ovat päättyneet Porissa. Säätiön ylläpitämästä sotainvalidien sairaskodista vähennetään 18 työntekijöitä henkilötyövuoden verran.

Kaikki sairaskodista pois joutuvat työntekijät eivät tule irtisanotuiksi, vaan osa työntekijöistä siirretään diakonialaitoksen muihin toimipisteisiin. Lisäksi käytetään lomautuksia. Sairaskotiin jää 64 työntekijää, ja koko Länsi-Suomen Diakonialaitoksen työntekijämäärä on noin 300.

Miljoonan euron säästöt

Säästötarpeen taustalla on sotainvalidien ja -veteraanien määrän ja kuntoutuksen väheneminen. Säästöjä oli etsittävä miljoona euroa.

Länsi-Suomen Diakonialaitoksen toimitusjohtaja Aki Keltto sanoo toivovansa, että uusia yt-neuvotteluja ei enää jatkossa tarvita. Toiveena on, että jatkossa myös muiden vanhusten kuin sotaveteraanien ja -invalidien sekä heidän puolisoidensa kuntoutus ja hoito lisääntyy.

– Haluan välittää sen viestin, että jatkamme sotainvalidien ja -veteraanien hyvää hoitoa väen vähentämisestä huolimatta. Olemme siihen sitoutuneita, Keltto sanoo.