Viitasammakon kaatama kaivoshanke käsiteltävä uudestaan

Oulujärven rantaan, Paltamon Mieslahteen suunnitellun talkkikaivoksen kielteinen ympäristölupapäätös on käsiteltävä uudestaan. Vaasan hallinto-oikeus palautti asian aluehallintovirastolle, koska virasto hylkäsi ympäristöluvan kysymättä kaivosyhtiöltä lisäselvityksiä.

luonto
talkkikaivos Sotkamossa
Mondo Mineralsin Lahnaslammen avolouhos Sotkamossa.Mondo Minerals

Vaasan hallinto-oikeus on palauttanut Mondo Mineralsin Mieslahteen suunnitteleman avolouhoksen ympäristöluvan takaisin Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon lupakäsittelyn jatkamiseksi.

Hallinto-oikeuden mukaan aluehallintovirasto ei olisi saanut tehdä hankkeesta kielteistä ympäristölupapäätöstä lokakuussa 2013. Sen sijaan AVIn olisi pitänyt kysyä lisäselvityksiä kielteiseen päätökseen johtaneista syistä. Aluehallintovirasto hylkäsi hakemuksen, koska siinä ei voitu taata luonnonsuojelulain turvaamien viitasammakon ja liito-oravan elinpiirejä.

Hallinto-oikeuden mukaan aluehallintoviraston olisi pitänyt varata kaivosyhtiölle mahdollisuus esittää riittävän yksiselitteiset suunnitelmat elinpiirien turvaamiseksi ja kaivoksen toimntojen sijoittumiseksi alueelle. Lisäksi yhtiölle olisi pitänyt asettaa määräaika selvitysten toimittamiseksi.

Kaivosyhtiö vaati valituksessaan myös, että aluehallintovirasto olisi voinut lupamääräyksiä antamalla voinut poistaa luvan antamisen esteet. Hallinto-oikeuden mukaan näin ei voi menetellä, vaan hakijan on itse esitettävä tarpeelliset suunnitelmat.