1. yle.fi
  2. Uutiset

Turku, Tampere vai joku muu? Näin vaasalaisvaltuutetut vastasivat Vaasan erva-suuntaan

Vaasalaiset valtuutetut kaipaavat enemmän tietoa sairaanhoidon erikoisvastuualueiden hyödyistä ja haitoista. Turku, Tampere vai joku muu? Yle Pohjanmaa ja Yle Österbotten toteuttivat kyselyn, jossa selvitettiin valtuutettujen mielipiteitä siitä, mihin Vaasan pitäisi kuulua.

Vaasa
Sydänleikkaus.
Sydänleikkaus.Teemu Laitila / Yle

Vaasan kaupungin sairaanhoidon erityisvastuualueen suunta on vielä hakusessa. Yle Pohjanmaan ja Yle Österbottenin tavoittamista valtuutetuista monikaan ei vielä kerro tai tiedä kantaansa. Valtuutetut kaipaisivat enemmän tietoa erikoisvastuualueen vaikutuksista.

– Sotepaketti on niin iso asia, ettei nyt saa hätiköidä, Marjatta Kiviranta (sd.) toteaa.

– Nyt on tapahtunut muutoksia ja on syytä verrata kaikkia vaihtoehtoja keskenään TYKS, TAYS, OUS ja suorittaa valinta sen jälkeen, Pauli Karhu (sd.) kertoo.

– Minulla on enemmän kysymyksiä kuin vastauksia aiheesta, joten lisätietoa vielä tarvitaan, Anneli Lehto (vas.) toteaa.

Anita Niemi-Iilahti (sd.) tarvitsee vastauksensa tueksi tietoa esimerkiksi taloudellisista vaikutuksista sekä vaikutuksista palveluiden sisältöön ja demokratiaan.

– Kuinka suuri budjetti ja henkilöstömäärä Turun tai Tampereen järjestämisalueella olisi, ja miten Vaasan palveluksessa nyt olevan sotehenkilöstön siirto Tampereelle tai Turkuun hoidettaisiin?, Niemi-Iilahti kysyy.

Vaasa valitsi aikanaan Turun – kokemukset hyviä

Niistä, jotka tiesivät kantansa, suurin osa oli Turun erityisvastuualueen kannalla. Turkua kannattivat eniten RKP:n valtuutetut: viidestätoista valtuutetusta peräti kymmenen kannatti pitäytymistä Turussa. Turun suuntaa puolsivat kyselyyn vastanneiden RKP:n valtuutettujen mukaan esimerkiksi ruotsinkielisten lääkäreiden parempi saatavuus Turun suunnalta. Pelkona on myös, että Vaasan keskussairaala menettäisi Tampereen valitessaan roolin päivystävänä sairaalana.

– TYKS on kirjallisesti luvannut, että Vaasan keskussairaala pysyy päivystävänä sairaalana. TAYSin alaisena Vaasan keskussairaalan status päivystävänä sairaalana on hyvin epävarma. Todennäköisesti tällaisena sairaalana olisi silloin Seinäjoen keskussairaala, toteaa Per Hellman (sd.).

– Ainut tae, että saamme jatkossakin pitää keskussairaalatasoista erikoissairaanhoitoa rannikolla, perustelee Kaj Skåtar (r.) vastaustaan.

Myös Laura Ala-Kokon vastauksen vaakakupissa painaa lähinnä Vaasan keskussairaalan kohtalo.

– Uskon, että mahdollisuutemme sen säilyttämiseen ovat huomattavasti suuremmat Turun sote-alueeseen liityttäessä. Jos vastaan tulee selkeitä argumentteja, jotka puhuvat TAYSin puolesta, olen valmis harkitsemaan asiaa uudelleen. Mielestäni on hyvä vielä katsoa, mikä suunta lopulta on parempi, Ala-Kokko kertoo.

– En ole valmis vaihtamaan aluetta ilman lisäselvityksiä. Kaupunki on valinnut aiemmin Turun, mutta sen jälkeen soteuudistusta on valmisteltu edelleen, toteaa Riitta Pääjärvi-Myllyaho (kok.).

Tampere kiinnostaa kulkuyhteyksien takia

Tampere sai kannattajia lähes kaikilta puolueilta. Eniten Tampere kerää ääniä keskustalaisilta. Vaasan kaupungin neljästä keskustalaisesta valtuutetusta kolme oli Tampereen kannalla. Keskustan valtuutettu Pasi Keskinen kertoo, että puolueen ryhmässä on käyty läpi vaihtoehtojen hyviä ja huonoja puolia. Keskisen mukaan Tampereen suuntaan puoltaa erityisesti kokonaisuus. Keskustalaisista päätöstä ei ole vielä tehnyt valtuutettu Anne Rintamäki.

Risto Helinin (ryhmä Helin) ja Heimo Hokkasen (kd.) mukaan Tamperetta puoltaa hyvät kulkuyhteydet.

– Toisaalta potilaan ratkaisuvalta valita erikoissairaanhoidon paikka osoittaa jo nyt kait sen, että Tamperetta on valittu enemmän kuin Turkua, Hokkanen toteaa.

Perussuomalaisten valtuutetun Mauri Ollilan mukaan pohjalaisille hyvää vaihtoehtoa ei ole. Kaksikielisyyteen ei hänen mukaansa voi vedota, koska Turkukin on kaksikielinen.

– Tampereen suunnassa on mahdollista säilyttää jotakin Vaasassakin, Ollila toteaa.

Myös Kari Pastuhov (kok.) pelkää palveluiden pysyvyyden puolesta.

– Jos sotealueen pääpaikkana on Turku, voidaan Vaasan sairaanhoitopiirin nykyisin järjestämiä palveluja siirtää Turun seudulle hoidettavaksi. Erityisesti tämä koskee niitä palveluita, joita ei ole tarkoituksenmukaista järjestää lähipalveluina. Tampereen sotealueella ruotisinkielisiä palveluita voidaan perustellusti järjestää vain Vaasan sairaanhoitopiirin alueella, Pastuhov kertoo.

Vanha läänijako ja uusi erva?

Valtuutetut löysivät myös uusia vaihtoehtoja. Vanhan Vaasan läänin aluetta ehdottaa neljä valtuutettua: Pirjo Andrejeff (sd.), Vesa Kela (ps.), Taina Lehto (vas.) ja Harri Moisio (vas).

– Tekisimme tiivistä yhteistyötä EP:n, KP:n ja meidän oman keskussairaalamme välillä, Pirjo Andrejeff toteaa.

Jos kuitenkin valinta täytyisi tehdä, kallistuisi Andrejeff Tampereen kannalle. Perusteluiksi hän toteaa lyhyemmän matkan sairaalaan ja jo nyt hyvin toimivan yhteistyön.

– Alue on yrittäjyyyden, maaseudun ja kulttuurin osalta yhtenäinen. Kielipolitiikan varjolla alue hajoaisi (jos eriytetään ruotsinkielinen alue) ja toisaalta en usko Pirkanmaan haluun olla kehittämässä Pohjanmaan aluetta, Vesa Kela perustelee puoltoaan vanhan Vaasan läänin alueesta.

Vaikka vasemmistoliiton Vesa Isomöttönen onkin näiden tietoten varassa kallistumassa Tampereen suuntaan, saa vanhan Vaasan läänin maakuntien yhteistyö häneltä kannatusta.

– Mielestäni olisi ollut luontevaa, että vanhan Vaasan läänin maakunnat olisivat yhdistyneet, koonneet voimansa ja muodostaneet tämän erva-alueen, jonka yliopistosairaala olisi TAYS. Myös tämä maantieteellinen sijainti vaikuttaa: Tampere on merkittävästi lähempänä Vaasaa kuin Turku ja Tampereelle on paremmin toimivat liikenneyhteydet. Mutta ymmärrän myös ajattelun, että palvelujen saaminen ruotsinkielellä nähdään turvatumpana TYKSissa, Isomöttönen toteaa.

Vaasan kaupunginvaltuusto päättää asiasta ensi maanantain kokouksessaan. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 47 valtuutettua 67:stä.

Lue seuraavaksi