Potilasvakuutusmaksujen korotuksesta Carealle miljoonien lisälasku

Potilasvahinkomaksuista saattaa koitua Carealle jopa 5–6 miljoonan euron lisälasku. Potilasvakuutuskeskus varoitti sairaanhoitopiirejä potilasvahinkojen vakuutusmaksujen 180 miljoonan korotuspaineesta syyskuussa. Sairaanhoitopiirit odottavat lopullisia lukuja lokakuun lopulla.

Kotimaa
Nurses at Kymenlaakso Central Hospital, Kotka
Yle Antti Kolppo

Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalveluiden kuntayhtymä Carean potilasvahinkojen vakuutusmaksut saattavat nousta jopa 5-6 miljoonalla.

Potilasvakuutuskeskus on alustavasti varoittanut sairaanhoitopiirejä yhteensä 180 miljoonan euron korotuspaineesta korvausvastuuseen. Asiasta kerrottiin sosiaali- ja terveysalan toimijoille syyskuun alussa. Korotuspotista noin 160 euroa tulisi sairaanhoitopiirien maksettavaksi. Loppusumma kohdistuisi yksityisille terveyspalveluiden tuottajille.

Carealle kohdistuvan summan suuruus on tämänhetkinen arvio. Tarkentuneita lukuja odotetaan Potilasvahinkokeskukselta lokakuun lopulla. Lisäksi toistaiseksi pohditaan vielä sitä, tuleeko summa kerralla maksettavaksi vai voitaisiinko sitä maksaa osissa.

Taustalla vammaispalvelulain muutos

Potilasvakuutuksen korvausvastuussa on korotuspaineita siitä syystä, että kunnat perivät potilasvakuutusjärjestelmästä niille aiheutuneita kuluja vaikeasti vammautuneiden potilaiden palveluasumisesta ja henkilökohtaisesta avustamisesta.

Palveluiden käyttäminen on yleistynyt viime vuosina huomattavasti, kun siitä tuli subjektiivinen oikeus vammaispalvelulain muutoksen myötä vuonna 2009.

Carean toimitusjohtaja Kari Hassisen mukaan korotus on kova kakku koko maassa. Yllättävä menoerä tulee heikentämään yhtymän tulosta.

– Vaikka tässä pinnistellään ja ponnistellaan, niin korotusten myötä tulisimme tekemään miljoonia euroja alijäämää, Carean talousjohtaja Helena Kinnunen sanoo.

Careassa potilasvahinkojen määrä ja niistä aiheutuneet kustannukset ovat olleet valtakunnallista keskitasoa.

Potilasvakuutusten vastuulisäykset ovat viime vuosina olleet 2,5 miljoonan euron luokkaa. Korotusten suuruus on yllätys joka vuosi, mutta nyt korotuspaine on poikkeuksellisen suuri. Careassa oli varauduttu noin kahden miljoonan euron kuluerään.