Kysely: Enemmistö ikääntyneistä haluaisi vähentää puolueiden määrää

Näkemys puolueiden määrän liian suuresta määrästä yleistyy tutkimuksen mukaan iän myötä. Suomessa on puoluerekisterissä kuusitoista puoluetta.

politiikka

Lähes 40 prosenttia uuteen kyselyyn vastanneista haluaisi vähentää puolueiden määrää Suomessa.

Kunnallisalan kehittämissäätiön teettämän tutkimuksen mukaan etenkin eläkeläiset ja 60 vuotta täyttäneet arvioivat puolueiden määrän liialliseksi. Heistä enemmistö piti määrää liian suurena.

Lähes joka toinen (48 prosenttia) kuitenkin torjuu väittämän puolueiden määrän liiallisuudesta.

Yhtenä keinona puolueiden määrän vähentämiseksi tutkimuksessa esitettiin puolueiden yhdistämistä. Eniten kannatusta sai SDP:n ja vasemmistoliiton liittäminen yhdeksi puolueeksi, jota kannatti runsaat 40 prosenttia vastanneista. Vastaavasti keskusta-oikeistolaista koalitiopuoluetta kannatti vain vähän yli kymmenen prosenttia vastanneista.

Yleensä puolueiden kannattajat suosivat mieluiten muiden kuin kannattamansa puolueen yhdistymistä.

TNS Gallupin toteuttamassa tutkimuksessa haastateltiin noin tuhatta ihmistä. Virhemarginaali on vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.