Saamelaiskäräjälaille laaja käsittely eduskunnassa

Perustuslakivaliokunnan lisäksi myös kaksi muuta valiokuntaa perehtyy muun muassa saamelaismääritelmää muuttavaan lakiesitykseen.

Kotimaa

Saamelaiskäräjälaki saa aiottua perusteellisemman käsittelyn eduskunnassa. Puhemiesneuvosto ehdottaa lain käsittelemistä kolmessa valiokunnassa. Aiemmin oli tarkoitus, että lakia käsitellään vain perustuslakivaliokunnassa.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että lakia käsitellään eduskunnassa ennakoitua pidempään.

Perustuslakivaliokunta pyytää lausunnon lakiesityksestä maa- ja metsätalousvaliokunnalta ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalta. Lausuntojen jälkeen perustuslakivaliokunta laatii lakiesityksestä mietinnön, jonka pohjalta eduskunta päättää lopullisesti laista.

Lakiesityksen käsittelyä useammassa valiokunnassa esitti keskiviikon lähetekeskustelussa kasanedustaja Markus Mustajärvi (vr.) ja hän sai tukea muilta lappilaisilta kansanedustajilta.

Mikäli puhemiesneuvosto ei olisi tarkistanut kantaansa lakia käsittelevien valiokuntien määrästä asiasta olisi äänestetty täysistunnossa perjantaina.