Haju paljasti jätevesivuodon Kajaanissa

Tarkkanenäinen kansalainen ilmoitti hajusta Kajaanin Vedelle maanantaina. Paineviemäristä löytyi vuotokohta Kajaanin Purolasta.

Kajaani
Jätevettä jätevedenpuhdistamolla
Mari Karjalainen / Yle

Kajaanin Tehdaskadun jätevedenpumppaamosta Peuraniemen jätevedenpuhdistamolle kulkevassa paineviemärissä on vuotokohta Satumaantien ja Makkolankadun lähellä.

Kajaanin Vesi on aloittanut vuotokohdan etsimisen, mutta vielä ei tiedetä kuinka kauan kaivamiseen ja putken korjaustöihin menee aikaa.

– Jätevesi nousee luultavasti läheltä vuotokohtaa maan pintaan ja menee Pyykönpuroon ja siitä Kaupunginlampeen, arvioi Kajaanin Veden johtaja Juha Nurminen.

Jätevettä Kajaaninjokeen

Korjauksen ajaksi Tehdaskadun jätevedenpumppaamo joudutaan pysäyttämään, jolloin Kajaaninjokeen joutuu ylivuotovettä. Kajaanin Vesi pyrkii minimoimaan jäteveden määrän johtamalla vuodon tilapäiseen altaaseen, josta jätevettä kuljetetaan imuautoilla Peuraniemen jätevedenpuhdistamolle.

Tehdaskadun pumppaamo on Kajaanin pääpumppaamo, jonka kautta virtaa vuorokaudessa 4 000–5 000 kuutiota.

– Ylivuodon aikana kaksi kolmasosaa puhdistamoon tulevasta virtaamasta menee jokeen. Se aika pyritään saamaan mahdollisimman lyhyeksi, puhutaan tunneista, sanoo Nurminen.

Tehdaskadun pumppaamosta tulevat ylivuotovedet purkautuvat Kajaaninjokeen Kaupunginlammen ja Kajaaninjoen välillä olevasta purosta, joka kulkee Tehdaskadun ali.