Soita suojellaan Pohjois-Pohjanmaalla – uusi alue kattaa yli 20 000 hehtaaria

Pohjois-Pohjanmaan eteläosiin perustetaan luonnonsuojelualueita, joiden yhteispinta-ala on noin 21 000 hehtaaria. Tavoitteena on turvata erityisesti soita.

Kotimaa
Tupasvilloja suolla.
YLE / Pasi Takkunen

Pohjois-Pohjanmaan eteläosiin perustetaan luonnonsuojelualueita erityisesti soiden turvaamiseksi.

Suunniteltujen suojelualueiden yhteispinta-ala on noin 21 000 hehtaaria. Alueet sijaitsevat Haapajärvellä, Haapavedellä, Kärsämäellä, Merijärvellä, Oulaisissa, Pyhäjärvellä, Pyhännässä, Sievissä, Siikalatvalla ja Ylivieskassa. Lisäksi yksi alue ulottuu Limingan kunnan ja toinen Kajaanin kaupungin alueelle.

Suurin yksittäinen alue on yli 10 000 hehtaarin laajuinen Venenevan-Tuulisuon aapasuokokonaisuus. Toinen merkittävä, erityisesti suolinnuston suojelukohteena tunnettu alue on Haapaveden lintuvedet ja suot.

Mukana on myös metsiensuojelukohteita.

Ei koske yksityismaita

Suurin osa kohteista on vanhastaan valtion omistuksessa olleita, Metsähallituksen hallinnoimia alueita. Säädösvalmistelu ei koske yksityismaita.

Suojelualueiden perustamisen jälkeen maakunnan pinta-alasta olisi suojeltu yhteensä 4,2 prosenttia. Lisäksi Pohjois-Pohjanmaalla on tarkoitus lähivuosina perustaa yhteensä 80 600 hehtaaria uusia suojelualueita.

Marjastaa saa jatkossakin

Luonnonsuojelulain mukaan metsästys on pääsääntöisesti kielletty Etelä-Suomessa sijaitsevilla luonnonsuojelualueilla, joihin suunnitellut alueet pääasiassa sijoittuvat. Metsästyksen laajemmasta sallimisesta voidaan tehdä poikkeuksia tapauskohtaisen harkinnan perusteella.

Lain soveltamisessa otetaan huomioon palaute, jota saadaan keskusteluissa paikallisten tahojen kanssa. Keskustelujen jälkeen ympäristöministeriö valmistelee asetusluonnoksen, joka lähetetään myöhemmin lausuntokierrokselle.

Alueilla on jatkossakin mahdollista liikkua, marjastaa ja sienestää.