Kaavoittajat löysivät Uudeltamaalta vain viisi tuulivoima-aluetta

Uudeltamaalta on löydetty viisi tuulivoimarakentamiseen soveltuvaa aluetta, jotka voidaan ottaa mukaan maakuntakaavaan. Tuulivoimarakentamiseen soveltuvat kohteet sijaitsevat Raasepori-Inkoon ja Porvoon edustalla. Mantereella kohteista kaksi on Loviisassa sekä yksi Loviisan ja Lapinjärven rajalla.

Kotimaa
Tuulivoimala

Uudenmaan neljännen vaihemaakuntakaavaan mahtuu viisi suurta tuulivoima-aluetta. Merellä potentiaaliset kohteet sijaitsevat Raasepori-Inkoon edustalla ja Porvoon edustalla. Mantereen kohteet sijaitsevat Loviisassa sekä Loviisan ja Lapinjärven rajamaastossa.

Maakuntakaavassa määritellään vain kokoluokaltaan merkittävät tuulivoima-alueet. Tällaisia ovat kymmenen tai useamman tuulivoimalan kokonaisuuksia.

Uudenmaan liiton selvityksessä oli mukana kahdeksan aluetta. Joukosta karsiutui pois muun muassa Raaseporin pohjoisosat maisema-, melu, ja luontovaikutusten vuoksi. Porvoon Kilpilahti karsiutui, koska se ei täyttänyt maakunnallisen tuulivoima-alueen vaatimuksia, vaikka olikin tutkituista alueista soveltuvin tuulivoimarakentamiseen.

Seulassa arvioitiin myös tuulivoimaloiden vaikutuksia alue- ja yhdyskuntarakenteeseen sekä ihmisten elinympäristöön.

Uusiutuvaa energiaa halutaan lisätä

Uudellamaalla on tavoitteena lisätä uusiutuvien energiamuotojen käyttöä. Vaikka rannikkoa ja merialuetta piisaa, niin tuulivoimarakentamisella on monta estettä. Esteitä ovat ovat muun muassa luonto-arvot sekä laajalle levittäytynyt asutus lomamökkeineen.

Kapulaa tuulivoiman eteen lyövät myös puolustusvoimien intressit sekä viranomaisohjeistus suhteessa liikenne- ja meriväyliin sekä lentoalueisiin.

Uudenmaan tuulivoima-alueiden tarkemmat rajaukset valmistuvat parin kuukauden sisällä, kun neljännen vaihemaakuntakaavan luonnos valmistuu.

Tällä hetkellä voimassa olevissa Uudenmaan maakuntakaavoissa on osoitettu neljä tuulivoimalle soveltuvaa aluetta. Yksi näistä sijaitsee merellä Raaseporin ja Inkoon edustalla sekä kolme rannikolla Loviisassa ja Porvoossa. Yhdellekään näille alueille ei ole rakennettu tuulivoimaa.

Tällä hetkellä Uudellamaalla pyörii viisi tuulivoimalaa. Ne tuottavat vain kaksi prosenttia koko Suomen tuulivoimalla tuotetusta energiasta.