"Kustannukset ovat karanneet" – Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät kritisoivat ensihoidon uudistuksen toteutumista

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät kritisoivat ensihoidon palvelu-uudistuksen toteutumista karanneiden kustannusten vuoksi. Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien mielestä kustannukset ovat nousseet ja palvelun laatu heikentynyt kilpailun puutteen vuoksi. Ensihoidon järjestäminen siirrettiin vuonna 2013 sairaanhoitopiirien vastuulle.

Kotimaa

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ovat huolissaan ensihoidon palvelutason laskusta sekä nousseista kustannuksista. Yrittäjien mukaan vuonna 2013 tehdyn ensihoitouudistuksen myötä kilpailun puute on johtanut palvelujen heikentymiseen.

– Näkemyksemme on, että yksityisen toiminnan ja kilpailuttamisen kautta saataisiin toiminnalle tehostamista, jolloin palvelutaso voitaisiin säilyttää nykyisellä tasolla. Mieluummin lähdettäisiin kilpailuttamaan kuin heikentämään palvelunlaatua, kertoo Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Minna Sillanpää.

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien huoli kumpusi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ilmoittaessa syyskuussa mahdollisuudesta siirtää osa ympärivuorokautisista ambulansseista osa-aikaiseen päiväajoon, koska sairaanhoitopiirin toimintakuluja joudutaan ensi vuonna nipistämään.

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien mukaan sairaanhoitopiirillä olisi olemassa muitakin vaihtoehtoja kuin palveluiden heikentäminen.

– Jokainen eteläpohjalainen on ansainnut saada ambulanssin hätään joutuessaan ajoissa paikalle, eli emme näe tätä hyvänä kehityssuuntana.

Minna Sillanpään mukaan avoimella ja reilulla kilpailutuksella sekä ensihoidossa että ylipäänsä sosiaali- ja terveysalalla voitaisiin ratkaista ongelmia ennen palvelujen heikentämistä.

– Kilpailuttamisen kautta nähtäisiin, kuka palveluntoteuttaja olisi käytännössä. On kyse kuitenkin monipuolisesta kentästä, jossa voi olla sekä yksityiset että julkiset toimijat tarjoamassa palveluja, mikä johtaisi parhaaseen lopputulokseen, Minna Sillanpää sanoo.