Kolumni: Hoivaa ja musiikkia, hoivamusiikkia

Joensuulainen musiikintekijä, laulaja ja musiikinopettaja Sanna Kurki-Suonio pohtii kolumnissaan musiikin hyvää tekevää vaikutusta.

musiikki
Sanna Kurki-Suonio
Sanna Kurki-Suonio

Itä-Helsingissä, Vartiokylän seurakunnassa on näin musiikkialan ammattilaisen silmin mielenkiintoinen työpaikka auki. Seurakunta etsii kahden vuoden pestiin hoivamuusikkoa, jonka tehtäviin kuuluu työpaikkailmoituksen mukaan

  1. Kohentaa vanhojen ja sairaiden tai vaikeassa elämäntilanteessa olevien ihmisten elämänlaatua musiikin ihmeellisellä voimalla sekä esiintymällä, laulamalla, soittamalla heille, että osallistamalla heitä musisointiin.
  2. Tuottaa seurakunnille työkaluja, materiaaleja tai menetelmiä, joita diakonit, papit ja kanttorit sekä vapaaehtoiset voisivat jatkossa soveltaa jokapäiväisessä työssään.
  3. Lisätä terveyden- ja vanhustenhuollon henkilökunnan ymmärtämystä ja osaamista kirkon tarjoamaa hartauselämää ja sen tuomia musiikillisia virikkeitä kohtaan.
  4. Luoda toimintamalleja, joilla vapaaehtoiset voisivat osallistua omilla lahjoillaan hengelliseen hoivamusisointiin nykyistä enemmän.

Hakijalta odotetaan virren säestystaitoa vähintään pianolla, hyvää laulutaitoa ja yhteislaulun johtamistaitoa, kiinnostusta ja tuntemusta seurakunnan laitoksissa ja vanhainkodeissa musiikin kautta tekemään työhön, asiantuntemusta musiikin hoitavista vaikutuksista ja eduksi katsotaan muiden soittimien soittotaitoa.

Toisin sanoen työpaikan saa pitkälle kouluttautunut, seurakuntatyöstä kiinnostunut musiikkipedagogi, jolla mieluusti on opintoja myös musiikkiterapiasta. Vaikka pesti on vain kaksivuotinen saattaa se hyvinkin jatkua. Musiikkipedagogin vuosia kestäneen koulutuksen tietotaidon siirtäminen kokonaan muiden seurakunnassa työskentelevien henkilöiden pääomaksi voi olla kuin kaivon täyttämistä kantovedellä. Ajatus hoivamuusikon palkkaamisesta on hieno. Toivottavasti siitä ottavat muutkin seurakunnat ja tahot mallia.

Musiikin hyvää tekevät vaikutukset tunnustetaan laajalti. Pari vuotta sitten Anita Forsblomin Jyväskylän yliopistossa tekemän musiikkiterapian väitöstutkimuksen mukaan aivoinfarktista toipuu nopeammin ja paremmin musiikkia kuuntelemalla. Myöskin muistisairaiden kanssa työskentelyssä musiikilla on merkittäviä hoitavia ja kuntouttavia vaikutuksia. Nuoret musiikki pitää poissa kaduilta hyvän harrastuksen parissa. Harrastuksen, joka tutkitusti kehittää heidän aivojaan ja vuorovaikutustaitojaan ihmeellisellä voimallaan.

Samaan aikaan kun kaikki tämä on tiedossa, karsitaan ja hankaloitetaan musiikkiharrastustoimintaa muun muassa karsimalla kulttuurin määrärahoista - eihän se musiikki tai ylipäätään kulttuuri edes tuota mitään. Vai tuottaako? Pohjois-Karjalan maakuntaliiton mukaan maakunnan musiikkiala tekee 40 miljoonan euron liikevaihdon. Toinen kysymys on se, täytyykö kaiken tuottaa taloudellisesti, eikö kulttuurin hyvää tekevä vaikutus ole oikeastaan riittävä tuotos? Ihmiset voivat paremmin, ovat onnellisempia ja siten kykenevämpiä toimimaan ja luomaan ympäristöstään viihtyisän paikan elää niin itselleen kuin kanssaihmisille.

Palatakseni vielä lopuksi Vartiokylän seurakunnan työpaikkailmoitukseen, jossa palkattavan hoivamuusikon tehtäviin kuuluu kohentaa vanhojen ja sairaiden tai vaikeassa elämäntilanteessa olevien ihmisten elämänlaatua toteaisin, että me kaikki tarvitsemme musiikin ja muiden taiteenalojen vaikutusta elämäämme. On hienoa, että hoivamusiikin merkitys on ymmärretty ja että siihen palkataan työntekijöitä. Tärkeää on muistaa ja ymmärtää, että kulttuurinen hyvinvointi on hyvin monin eri tavoin arvokasta, tuottavaa ja vaalittavaa ja että siihen taloudellinen panostaminen koituu moninkertaisesti takaisin hyvin monin eri tavoin.

Sanna Kurki-Suonio

Sanna Kurki-Suonio on joensuulainen muusikko ja musiikinopettaja.