THL:n asiantuntijalääkäri: Äidin pitää antaa myös isän osallistua imetykseen

Isät suhtautuvat imetykseen positiivisesti ja heidän rooli imetyksen onnistumisessa on tärkeä. Isä voidaan ottaa myös pulloruokinnan avulla osaksi syömistä, jolloin tuetaan myös äidin jaksamista. Isiä kaivataan myös värikkääseen imetyskeskusteluun, kertoo lastentautien erikoislääkäri ja terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijalääkäri Jarmo Salo.

Terveys ja hyvinvointi
Tuttipullo
Marja Flick-Buijs

Nykyään pidetään poikkeuksena, jos isä ei ole synnytyksessä mukana. Isät ovat yhä useammin mukana myös neuvolakäynneillä. Isät haluavat olla osallisena, ja nyt isien esiinmarssi koskee myös imetystä. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijalääkäri lastentautien erikoislääkäri Jarmo Salo korostaakin isän roolia imetyksessä.

– Isän rooli on tärkeä. On tieteellistä näyttöä, että sillä on merkitystä myös imetyksen onnistumisen kannalta.

Salo on toimittanut Lastenneuvolakäsikirjan. Hänen mukaansa isien pitäisi rohkeasti tunnistaa roolinsa pienen lapsen hoidossa, vaikka esimerkiksi imetyksen yhteydesä isä voi tuntea ulkopuolisuutta. Äidin pitäisi antaakin myös isän osallistua myös imetykseen.

– On tärkeää, että isä on kiinnostunut imetyksestä ja sen onnistumisesta. Isä voi käytännössä auttaa imetyshetkessä. Isä tukee äidin jaksamista ja osallistuu lapseen hoitoon. Helposti isä voi jäädä sivummalle, jos isä käy esimerkiksi töissä tai on arka hoitaja. Voi helposti ajatua siihen, että vain äiti hoitaa kaiken.

Isä voi pulloruokkia, äiti imettää

Isä voi osallistua vauvan ruokkimiseen pulloruokinnalla. Tämä helpottaa myös äidin jaksamista, jos myös isä voi ottaa vastuuta vauvan ruokinnasta.

– Isän tärkeä rooli on tukea myös äidin jaksamista. Äidin unenpuute on konkreettinen ongelma. Perheet tekevät itse omat ratkaisut, mutta isä voidaan ottaa pulloruokinnalla osaksi syömistä. Silloin esimerkiksi öisin voidaan heräillä vuorotellen, jos vauva heräilee tiheään. Joissain tilanteissa pulloruokinta voi edistää myös imetyksen onnistumista.

Imetyskeskusteluun kaivataan miehiä

Isät kokevat Salon mukaan imettämisen positiivisena asiana. Ainut negatiivinen sävy imetyksen ympärillä on mustavalkea keskustelu. Imetys on Salon mukaan äideille herkkä asia ja se kirvoittaa mielipiteitä esimerkiksi täysimetyksestä ja korvikemaidon käytöstä. Salon mukaan keskustelussa pitäisi keskittyä enemmän jokaisen perheen kunnioittamisen.

– Totuus on se, että imetyksen tukeminen on tärkeää. Imetys on myös hyväksi ravitsemuksellisesti ja vuorovaikutuksen kannalta. Kuitenkin jos perhe valitsee, että heidän lasta ei imetetä syystä tai toisesta, vaan annetaan äidinmaidonkorviketta, niin lapselle ei ole siitä mitään haittaa. Täysimetyksen kesto ei myöskään ole olennainen asia. Se, että imetetäänkö lasta ja kuinka kauan, perustuu perheen tilanteeseen ja valintoihin. Paljon tärkeämpää on varhaisvaiheet, perheen tukeminen ja jokaisen perheen valinnan kunnioittaminen, Salo lataa.

Salo toivottaakin isät tervetulleeksi ottamaan aktiivisemmin osaa ja tuomaan oman säväyksensä keskusteluun.

– Erittäin suotavaa ja kannatettavaa, että isät aktiivisesti osallistuisivat imetysaiheisiin sekä kaikkeen perheen ja lapseen liittyvään keskusteluun.