1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Silminnäkijä

”Pyhä henki on erehtymätön, ihmiset erehtyväisiä”

Vanhoillislestadiolaisen liikkeen johtajan, Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen SRK:n puheenjohtajan Viljo Juntusen Silminnäkijä-ohjelmalle antama haastattelu kokonaisuudessaan. Toimittaja Juha Granath.

Silminnäkijä
Seurat
Seurat ovat vanhoillislestadiolaisuuden keskeinen toimintamuoto.Yle

Mikä on tärkein tehtäväsi liikkeen johdossa?

Jatkaa vanhalla linjalla ja katsoa, mitä tehdä tulevaisuudessa meneillään oleville asioille.

Eikö muutoksia ole odotettavissa?

Ei opissa. Uskotaan kuten ennenkin, mutta käytännöissä on kehittämistä. Esimerkiksi alueellisen organisaation järjestäminen uuteen malliin on keskeinen asia kuten viestintäkin.

Aiotte lähteä avoimemmalle linjalle. Miten?

Me pyritään suhtautumaan mediaan vapaasti, emme pelkää tuoda esiin asioitamme.

Miten Jumalan sanaa pitää levittää median kautta?

Meillähän on mediat käytössä sanan julistuksessa: radio, internet ja lehdistö ja omat lehdet.

Viljo Juntunen
Vanhoillislestadiolaisen liikkeen johtaja Viljo Juntunen sanoo opin pysyvän ennallaan, mutta toivoo liikkeeltä entistä avoimempaa suhtautumista muuttuvaan maailmaan.Yle/ Silminnäkijä

Minkälaista keskustelua vanhoillislestadiolaiset voisivat käydä valtakulttuurin kanssa?

Se tapahtuu ruohonjuuritasolla, on henkilöitä viroissaan, jotka käyvät keskustelua.

Otatteko te jotain vastaan valtakulttuurilta?

Se mikä on hyvää.

Mikä on hyvää?

Kaikki se kehitys, jota valtakulttuurissa tapahtuu ja on hyvällä omallatunnolla vastaanotettavissa. Me iloitsemme siitä.

Voisitko yksilöidä?

Medioiden käyttö on yksi. Onpa vaikea kysymys.

Oletteko ajatelleet päivittää synninkäsityksenne? Alkoholi, naispappeus, ehkäisy?

Kyllä meillä entinen kanta pysyy.

Kanta pysyy kielteisenä?

Niin.

Eikö olisi päivittämisen paikkaa?

Ei ole toimittu siihen suuntaan. Näin näiden asioiden kanssa on eletty tähän saakka. Näin halutaan toimia.

Minkälaista yhteistoimintaa teillä on muiden uskonnollisten yhteisöjen kanssa?

Sitä tapahtuu kirkon sisällä, koska olemme osa kirkkoa. Mehän toimimme pappeina, luottamushenkilöinä ja muina työntekijöinä kirkon piirissä.

Miten vanhoillislestadiolaisen liikkeen rahoitus järjestyy?

Yksi tärkeä tapa on julkaisutoiminta. Siitä tulee suuri osa lähetys- ja muun toiminnan rahoittamiseen. Sitten jäsenyhdistyksillä on omat jäsenmaksunsa ja leirikeskusten osalta, joita meillä on viisi, niiden alueiden yhdistykset rahoittavat ylläpitoa.

Oletteko varakas yhteisö?

Ei oikeastaan. Mielestäni kuljemme nollarajoilla. Nyt on ollut ylijäämäinen tilinpäätös, rajalla ollaan, mutta Jumala on siunannut koko ajan.

Sanotte että rahoitatte osan toiminnastanne julkaisutoiminnalla, mutta muu julkaisutoiminta on maailmalla armottomissa talousvaikeuksissa.

Julkaistaan kirjallisuutta, cd – levyjä ja muuta työtä varten. Lähes kaikki julkaisut tulevat omaan käyttöön, mutta ovat myös julkisesti kaupan. Kyllä se on, että jäsenet ostavat tuotteita ja ne ovat edullisiakin.

Mikä poliittinen puolue on lähinnä liikkeen sydäntä?

Meillä ei ole ohjetta puolueen suhteen. Äänestyskäyttäytyminen määräytyy puolueiden arvojen mukaan. Perhearvot ja niiden päätökset ovat kristillisten arvojen mukaiset. Isänmaallisuus on meillä säännöissä mainittu asia yhtenä tärkeänä arvona.

Mitä te käsitätte isänmaallisuudella?

Maanpuolustus on tärkeää, toimitaan isänmaa parhaaksi kaikissa asioissa. Se on vanhahtava ilmaisu, mutta käsitteenä käy yhä.

Vasemmistopuolueiden äänestäminen katsottiin synniksi takavuosina, miten suhtaudutte siihen nyt?

Siinä on lähinnä suhde Jumalan sanaa ja arvokysymykset, niistä ei ole viime aikoina puhuttu. Kyllä se äänestäminen ohjautuu tietysti arvojen mukaan.

Oikeistopuolueille?

Emme tiedä, mitä äänestetään, mutta luultavasti siihen suuntaan.

Suviseurat puhuja
Vanhoillislestadiolainen liike on suurin evankelisluterilaisen kirkon sisällä toimiva herätysliike. Yle / Silminnäkijä

Liike katsoo synniksi mm. homouden, ehkäisyn, naispappeuden. Lievennättekö nyt linjaa Sinun aikanasi?

Homoutta ei ole käsitetty synniksi koskaan, mutta homosuhteet. Muiden osalta haluamme ottaa lapset vastaan, mitä taivaan isä meille antaa. On kriisitilanteita, jossa täytyy kuulla lääkäriä, ja isä ja äiti sitten toimivat haluamallaan tavalla.

Kuinka tärkeitä suuret perheet ovat teille liikkeen tulevaisuuden kannalta? Ei pääse näivettymään.

Yksin Jumala tietää. Kyllä suuresta perheestä hyvin suuri osa jää mukaan meidän kristillisyyteen.

Onko tämä yksi syy, kun katsotte ehkäisyn synniksi?

Ei. Ne ovat kaksi erillistä asiaa. Meillä liikkeen jäsenmäärän kasvattaminen ei ole pääasia. Meillä on käsitys, että Jumala on luonut ihmisen, ja on elämän ja kuoleman herra. Meillä ei ole siihen oikeutta puuttua.

Kuinka tärkeä tulolähde Suviseurat on?

Pyritään aina, että se on plussan puolella.

Rajoittavatko SRK ja paikalliset rauhanyhdistykset vapaata kilpailua?

Kilpailutus tapahtuu tuotehankinnoissa, mutta sitten markkinatoimintaan emme ole lähteneet. Olisi hyvin vaikea lähteä rajoittamaan jos niitä olisi siellä paljon. Meidän homma menisi siinä sekaisin.

Olisiko tulijoita?

Kyllä jonkin verran on. He ovat tyytyneet ja ymmärtäneet tilanteen.

Mikä on talkootyön merkitys?

Talkootyön merkitys on olennainen. Hyvin vähän tarvitaan ammattiapua. Liikkeen piirissä on ammatti-ihmisiä, mutta sitten on kalustohankintaa, jota kuoletetaan useiden vuosien aikana. Menojakin on paljon, mutta tulot eivät ole miljoonissa.

Miten verotus hoidetaan?

Talkootyöhän on yhdistyksille verotonta, se on yleishyödylliseksi toiminnaksi luettavaa SRK:n ja rauhanyhdistysten toiminta. Se tapahtuu hengellisen työn hyväksi.

Miten taloudellista menestystä arvostetaan liikkeessä?

Kun on suuria perheitä, pitää olla myös yritteliäs ihminen. On myös heikosti toimeentulevia ihmisiä. Suviseuroissa ehkä päällimmäisenä näkyvät ne komeat autot, mutta ei kaikilla ole sellaisia.

Syrjäytyneitä ei näkynyt.

Saattaa olla, perheessä syrjäytyy. Mutta tulevat kuitenkin. Perheessä vallitseva kiinteä yhteneväisyys auttaa syrjäytyneisyyteen. Meillä on sellainen periaate.

Teitä arvostellaan opin tiukkuudesta.

Ajattelutapamme on, että suvaitsemme paljon sellaista, mitä emme hyväksy. Annamme ihmisten elää kuten haluavat, ja rakastamme heitä täydestä sydämestämme.

Viljo Juntunen, vanhoillislestadiolaiset johtaja
Vanhoillislestadiolaisten tulkinta esimerkiksi ehkäisykieltoon ei ole muuttumassa, toteaa liikkeen johtaja Viljo Juntunen. Yle/ Silminnäkijä

Mikä on ripin merkitys teidän liikkeessänne?

Se on uskon elämän hoitamista. Rippihän tarkoittaa, että jos ihmistä painaa jokin asia, hän haluaa kertoo siitä toiselle uskovaiselle ihmiselle, ja keventää kuormaansa, ja kuulla anteeksiannon.

Minusta se on erittäin tärkeä.

Jos olet tehnyt vuoden verran syntiä ja sitten ripittäydyt Suviseuroissa, oletko sen jälkeen puhtaalla pöydällä?

Uskovainen ihminen ei koskaan tee tahallaan syntiä. Kyllä hän tarvitsee rippiä useammin. Sitä tapahtuu kotonaan, ystävien kesken ja sillä tavalla.

Saako siellä sitten kaikki synnit anteeksi?

Niin me uskomme. Toinen kysymys on, jos on tullut rikoksia a toisia ihmisiä vastaan tehtyjä asioita, niin ne myös korjataan.

Miten ne korjataan?

Pyydetään anteeksi. Myös viranomaisten kautta hoidetaan ne asiat, jos on tullut rikoksia tai rikkomuksia.

Eli ripissä ei rikosta saa anteeksi?

Ei, tai sen saa anteeksi Jumalan edessä, mutta ei se kanna hedelmää, jos ei hoida asiaa asianomaisten tahojen kanssa kuntoon.

Myös viranomaisten?

Myös viranomaisten.

Minkälaiset välit on kansankirkkoon?

Meillä on luottamukselliset välit. Seurakunnissa elämme yhdessä kaikilla tavoin ajattelevien pappien ja luottamushenkilöiden kanssa.

Se riippuu itsestä, miten yhteistyö sujuu.

Mitkä ovat suurimmat opilliset erot valtion kirkon kanssa?

Kirkon tunnustus on aivan sama, jonka me hyväksymme. Kuitenkin siinä on uskonyhteys ja rakkaudenyhteys, sen me koemme oman liikkeen piirissä. Kokemamme Jumalan rakkaus vaikuttaa, että haluamme myös arvostaa toisia ihmisiä.

Mutta mitkä ovat ne suurimmat erot?

Kasteopista keskustellaan. Pelastuuko kastamaton lapsi vai ei. Meidän kantamme on, että se pelastuu.

Olit kirkkoherrana Ranualla. Oliko kokouksissa henkistä väkivaltaa?

Siellä oli myös oikeaa sielunhoitoa, mutta se meni myös painostuksiksi ja henkiseksi väkivallaksi. Se oli murheellinen asia.

Mikset ottanut silloin kantaa siihen?

Minulla ei ollut tarpeeksi rohkeutta puuttua siihen? Ilmapiiri oli sellainen. Jos ottaisi toisenlaisen kannan, niin saattoi joutua itse mukaan vaikeisiin tilanteisiin.

Mitä ajattelet nyt jälkeenpäin toiminnastasi?

Vaikea on jälkeenpäin sanoa. Kaiken kaikkiaan se aika oli paljon erehdyksiä ja virheitä täynnä. SRK on pahoitellut eli anteeksipyytänyt näitä asioita ja myös sanoutunut irti näistä harhaopeista ja tästä henkisestä väkivallasta.

Tietysti siinä on vielä asia, että jos olisi mahdollisuus vielä eri osapuolten kanssa päästä keskustelemaan ja sopimaan.

Vanhoillislestadiolaisuus on evankelisluterilaisen kirkon suurin herätysliike.
Vanhoillislestadiolaisuus on evankelisluterilaisen kirkon suurin herätysliike. Joistain eri painotuksista huolimatta vanhoillislestadiolaisille kirkkoon kuuluminen on tärkeää.Yle

Olet liikkeen johtaja ja liikkeeltä tivataan anteeksipyyntöä Ranuan tapahtumista. Pyytääkö liike anteeksi?

Liike on ilmoittanut, että pahoittelemme niitä.

Mutta pyytääkö liike anteeksi?

Minun mielestäni voisi pyytää anteeksi. Ainakin omalta kohdaltani ehdottomasti halusin tehdä.

Mutta se olisi vastoin seurakuntaoppia, joka sanoo, että liike on erehtymätön.

Kyllä minusta voi. Ei meidän liike sillä tavalla erehtymätön ole. Se koostuu erehtyväisistä ihmisistä, ja seurakunta, jota pyhä henki yhdistää, joutuu välillä tarkistamaan ja korjaamaan asioita. 70-luku on esimerkki virheistä, jotka pitää korjata. Tämä on hyvä vastaus tähän.

Vallankumouksellinen vastaus. Tuot uusia tuulia.

Pyhä Henki on erehtymätön. Ihmiset ovat erehtyväisiä, ja se aiheuttaa tätä.

Onko hoitokokouksia vielä?

Virallisesti ei enää ole. Jos siihen liittyviä piirteitä on, pyrimme niihin puuttumaan.

Erkki Hurtig kertoo, että 9.5.2014 Torniossa pidettiin hoitokokous.

Minä en ollut mukana siinä, muta hän on varmaan kokenut sen sellaisena. Jos ihminen kokee sen sellaiseksi, se pitää myös vakavasti ottaa. Ajattelen että siinä oli rakkaus taustalla, mutta mentiinkö siinä sitten liian pitkälle. En tiedä.

Miten liike on hoitanut nämä lasten hyväksikäyttötapausten jälkihoidon?

Siinä on pyritty, että nämä asiat ovat aina poliisiasioita. Sitten myös, että asiat sovittaisiin oikealla tavalla: viranomaisasiat viranomaisten kanssa ja keskinäiset asiat keskenään.

Uhrien tilanne pitäisi ymmärtää paremmin kuin aikaisemmin. Se on järkyttävää, minkälaiset jäljet se jättää ihmiseen. Meillä rauhanyhdistyksissä on perhe- ja diakoniatyömuotona sellainen, että näihin asioihin kiinnitetään huomiota.

Mitä ajattelet, että liikkeen sisällä tapahtuneisiin negatiivisiin asioihin voisi tulla ulkopuolinen selvitysmies.

Johanna Hurtig on tutkijana tehnyt arvokkaan työn.

Häntä sanotaan jopa Saatanan enkeliksi.

Ne pitää jättää omaan arvoonsa. Siinä hänen tarkoituksensa on ollut hyvä meidän kannalta. Haluamme Johanna Hurtigiin rakentaa hyvät suhteet ja kuulemaan häntä näissä asioissa.

Entä yliopistotutkija Aini Linjakumpu?

Linjakumpu on tehnyt arvokkaan työn hoitokokousten suhteen. Myös liikkeen historiikissa asiat tulevat esille.

Silminnäkijä: Tavoitteena taivaspaikka Yle TV2 to 16.10.2014