Viestintävirasto Ylelle: SVT World ei julkista palvelua

Viestintäviraston lausunnossa kiinnitetään huomiota myös Ylen ulkopuolisille vuokraamien toimitilojen hintatasoon.

media

Viestintävirasto arvostelee Yleisradiota ruotsinkielisen SVT World -kanavan ohjelmien lähettämisestä ruotsinkielisellä Yle Fem -kanavalla.

Viestintäviraston mielestä SVT Worldin edelleenlähettäminen ei ole julkista palvelua, vaan se tulisi sisällyttää osaksi kaupallista toimintaa.

Ylen lakiasiainjohtajan Katri Olmon mukaan SVT Worldin julkisen palvelun luonteesta on ollut vuosien varrella erilaisia tulkintoja. Esimerkiksi 1990-luvun lopulla, jolloin SVT Europaa jaettiin vain Etelä-Suomeen, siitä perittiin korotettua tv-lupamaksua eli kyse oli julkisesta palvelusta.

Olmon mukaan asiaa on tähän asti tulkittu Ylessä aiempien linjausten perusteella.

Yle saa pyyhkeitä myös ulkopuolisille vuokraamiensa toimitilojen hintatasosta. Viestintävirasto pyytää Yleltä lisäselvitystä toimitilavuokrauksen markkinaehtoisuudesta.

Lakiasiainjohtaja Olmon mukaan Yle vuokraa tilojaan ja toimii markkinoilla vain markkinaehtoisesti. Olmo korostaa, että Yle ei alihinnoittele palveluitaan tai tilojaan.

– Osaltaan voi kysymys olla siitä, että vuokrauksen kohde on niin erityinen, että markkinoilla ei ole hintaa, johon Ylen hinnoittelun oikeasuhtaisuutta voisi verrata, sanoo Olmo.

Lisäksi virasto kehottaa Yleä tarkistamaan keinoja, joilla se valvoo ja säätelee toimintaansa, jotta toiminta täyttäisi laisäädännön asettamat vaatimukset. Muilta osin Ylen toiminta täytti viime vuonna lainsäädännössä asetetut vaatimukset, katsoo Viestintävirasto.