Kotihoidon kokeilu jatkuu vuoteen 2017 asti

Hallituksen esityksen mukaan kokeilu jatkuisi siihen asti, kunnes sote-alueet aloittavat toimintansa vuoden 2017 alussa.

Kotimaa
Kodinhoitaja laittaa vahuksen lääkkeet dosenttiin
Marjut Suomi / Yle

Hallitus esittää, että vuonna 2005 aloitettua kotihoidon kokeilua jatketaan vuoden 2016 loppuun asti.

Kotihoidon kokeilussa mukana olevat kunnat ovat yhdistäneet kotipalvelut ja kotisairaanhoidon yhdeksi kokonaisuudeksi. Kokeilun aikana asiakkaiden tiedot on koottu yhteen rekisteriin, joka on ollut kaikkien kotihoidon työntekijöiden käytettävissä.

Kuntien antaman palautteen mukaan eri toimijoiden osaamisen yhdistäminen on parantanut asiakkaan palvelutarpeen arviointia sekä palvelun laatua ja joustavuutta.

Hallitus antoi kotihoitoa koskevan esityksen eduskunnalle tänään torstaina. Sen mukaan kotipalveluiden ja kotisairaanhoidon yhteistoimintaa jatkettaisiin siihen saakka, kunnes uudet sosiaali- ja terveysalueet aloittavat toimintansa vuoden 2017 alussa.