1. yle.fi
  2. Uutiset

EU-raportti: Suomi olisi yksi eniten kärsivistä maista, jos Venäjä katkaisisi kaasutoimitukset

EU:n komission stressitestin mukaan Suomi olisi niiden maiden joukossa, jotka kärsisivät eniten, jos Venäjä päättäisi katkaista maakaasun toimitukset. Suomi kuitenkin selviäisi toimitusten katkeamisesta hyvin.

politiikka
Kaasuasema.
Kaasuasema Mryn kylässä, noin 130 km Kiovasta koilliseen.Sergey Dolzhenko / EPA

Euroopan komission selvityksen mukaan Suomi, Viro, Makedonia, Bosnia ja Hertsegovina sekä Serbia kärsisivät eniten, jos Venäjä päättäisi katkaista maakaasun toimitukset Eurooppaan. Komissio halusi selvittää kaasutoimitusten katkeamisen seurauksia Ukrainan kriisin sekä lähestyvän talven vuoksi.

Raportissa selvitetään, mitä seurauksia kaasutoimitusten katkaisemisella olisi Euroopassa. Selvityksessä on mukana yhteensä 38 Euroopan valtiota. Stressitestissä tarkasteltiin eripituisia kaasuntoimitusten katkoksia, pisimpänä ajanjaksona oli seitsemän kuukauden katkos.

Pahiten kärsivien maiden kaasuntarpeesta saattaisi jäädä täyttämättä jopa 60 prosenttia, mikä saattaisi tarkoittaa lämmityksen katkeamista kotitalouksista. Raportissa kuitenkin todetaan, että maiden välisellä yhteistyöllä tämä olisi estettävissä. Energiakomissaari Günther H. Oettingerin mukaan yhteistyöllä voidaan varmistaa, että yksikään kotitalous ei jää ilman lämmitystä tulevana talvena.

Suomea raportissa käsiteltiin yhdessä Baltian maiden kanssa. Raportissa huomautetaan, että maat eivät ole yhteydessä Euroopan kaasuverkostoon, vaan ne saavat kaasunsa suoraan Venäjältä. Suomi ei myöskään ole yhteydessä Baltian kaasuverkkoon. Kaikki maat ovat täysin riippuvaisia Venäjän toimittamasta maakaasusta.

Suomessa esimerkiksi jo valmiina olevat korvaavien polttoaineiden varastot ja maakaasun pieni osuus energiantuotannosta vähentäisivät huomattavasti kaasutoimitusten katkeamisesta aiheutuvia haittoja. Korvaavia polttoaineita voitaisiin toimittaa useimmille asiakkaille useiden kuukausien ajan.

Suomessa kaasu olisi helposti korvattavissa energiantuotannossa vaihtoehtoisilla polttoaineilla.

Komissio suosittelee maakaasuterminaalien rakentamista

Suomelle ja Baltian maille raportissa suositellaan maiden välisen energiayhteistyön lisäämistä tulevaisuudessa. Samoin maiden tulisi yhdessä varautua mahdollisiin häiriöihin.

Erityisesti Suomea koskevissa suosituksissa painotetaan vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöönoton helpottamista.

Komissio myös kiirehtii raportissa paikallisten nesteytetyn maakaasun terminaalien käyttöönottoa ja alueellisen maakaasuterminaalin suunnittelun nopeuttamista. Suomi ja Viro ovat käyneet jo pitkään neuvotteluja alueellisen maakaasuterminaalin sijoituspaikasta. Paikallisista terminaalihankkeista raportissa mainitaan Turku, Pori ja Tornio.

Liettuan Klaipedaan on joulukuussa valmistumassa uusi maakaasuterminaali, joka parantaa maakaasun tarjontaa Baltiassa. Sen ei odoteta toimivan täydellä teholla heti valmistuttuaan, mutta se turvaisi silti ainakin osan Baltian maiden kaasuntarpeesta, vaikka Venäjä sulkisi kaasuhanat. Mikäli kaasutoimitukset katkeaisivat usean kuukauden ajaksi, osalta asiakkaita kaasu jouduttaisiin kuitenkin katkaisemaan.

Komissio painottaa, että kaasutoimitusten katketessa kaasun kulutusta tulisi vähentää ensi sijassa markkinalähtöisesti. Hallitusten puuttuminen kaasunkulutukseen, esimerkiksi varastojen avaamisella tai kulutuksen käyttörajoituksilla, tulisi olla viimeinen keino.

Suomessa maakaasua käytetään neljästä maasta eniten, 3,5 miljardia kuutiometriä. Kymmenen prosenttia Suomen käyttämästä energiasta tuotetaan maakaasulla. Kotitalouksien suoraan käyttämä kaasumäärä kokonaiskulutuksesta on Suomessa vain prosentin verran.

Lue seuraavaksi