1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Tenon sivujoissa jopa ennätyksellisesti kutulohia

Syyskuun alkupuolella Tenon pienissä sivujoissa toteutetuista pintasukelluslaskennoista on saatu hyviä tuloksia. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen mukaan kutulohia oli runsaasti ja osin jopa ennätyksellisesti.

Parin kilon tittilohi Tenojoen Palojokisuulta. Olimme soutamassa lohta mieheni kanssa ja näimme kalan hyppäävän. Sousimme veneen sinne ja aloimme uistelemaan. Ei tarvinnut kauaa odotella, kun kaunis kirkas kala oli kiinni. Kuva: Ritva Jaatinen

Ala-Tenolle laskevalla sivujoella kutulohien määrä oli ennätysmäinen ja yli kuusinkertainen verrattuna seurantahistorian (2003 - 2014) heikoimpaan vuoteen 2004.

Myös Ylä-Tenolle laskevalla seurantajoella kutulohimäärä kasvoi edellisvuodesta ja oli selvästi pitkän aikavälin keskiarvoa suurempi.

Molemmissa seurantajoissa lohikantojen vuosittainen vaihtelu on ollut voimakasta, mutta hyvin samansuuntaista.

Laskennoissa paljon tittejä

Syyskuun laskennoissa pääosa näiden sivujokien lohista oli 1-2 kiloa painavia yhden merivuoden lohia eli tittejä.

Joukossa oli myös tavallista runsaammin pienehköjä kahden merivuoden lohia, jotka painavat 2-4 kiloa.

Pikkulohien runsas määrä heijastui selvästi myös Tenon lohisaaliissa, joka painottui voimakkaasti alle viisikiloisiin yksilöihin. Isoja, yli 7 kiloa painavia, kolmen merivuoden lohia saatiin Tenolta sitä vastoin vähän.

Sivujoissa muutokset nopeasti havaittavissa

Ala- Ja Ylä-Tenolla on seurattu lohikantojen tilaa ja vaihtelua pintasukelluslaskennoin vuodesta 2003 alkaen.

Pintasukellusseurannat antavat arvokasta tietoa Tenon lohikantojen vaihtelusta ja niiden tilasta.

Reuna-alueiden populaatioissa sekä positiiviset että negatiiviset muutokset ovat nopeasti havaittavissa. Tietoja voidaan hyödyntää Tenon lohikantojen hoidon ja käytön suunnittelussa.