Virkamiesten esitys: Viisi kyläkoulua ja kaksi lukiota lakkautettava Kouvolassa

Selvitykset perusopetuksen ja lukiokoulutuksen palveluverkosta on tehty kaupungin tiukan taloustilanteen vuoksi. Lukioista ehdotetaan lakkautettavaksi Elimäki ensi vuonna ja Anjalankoski vuonna 2016.

Kotimaa
Elimäen lukion piha.
YLE Anna Huittinen

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen palveluverkkoselvitykset ovat valmistuneet Kouvolassa. Virkamiesten valmistelemissa selvityksissä esitetään viiden pienen alakoulun sekä kahden lukion lakkauttamista.

Perusopetuksen kouluverkkosuunnitelmassa esitetään Tirvan, Ratulan, Tehtaanmäen, Selänpään ja Ummeljoen koulujen sulkemista ensi vuoden elokuun alusta lukien. Kouluissa on yhteensä noin 250 oppilasta.

Lukiokoulutuksen palveluverkkoselvityksessä esitetään Elimäen lukion lakkauttamista vuoden 2015 elokuussa ja Anjalankosken lukion lakkauttamista vuotta myöhemmin. Elimäen opiskelijat on tarkoitus ohjata Kuusankosken lukioon ja Anjalankosken opiskelijat Kouvolan keskustan lukioon.

Kuusankosken lukio toiminta kasvaa nelisarjaiseksi vuodesta 2015 alkaen. Valkealan lukio jatkaa kaksisarjaisena, ja sen jatko arvioidaan vuosikymmenen loppupuolella opiskelijamäärien kehityksen mukaan.

Jo aiemmin tehdyn päätöksen mukaan Yhteiskoulun lukio ja Lyseon lukio yhdistyvät elokuussa 2015. Lukioverkon muutoksilla arvioidaan saatavan 1,5 miljoonan euron säästöt vuodessa.

Sekä perusopetuksen että lukiokoulutuksen supistukset ovat lasten ja nuorten lautakunnan käsittelyssä ensi keskiviikkona. Marraskuussa asia etenee kaupunginhallituksen ja valtuuston päätettäväksi.