Inarinsaamelaiset-yhdistys perustuslakivaliokunnalle: Saamelaiskäräjien vaalilautakuntaan vähintään yhdeksän jäsentä

Inarinsaamelaiset-yhdistys oli yksi niistä tahoista, joita perustuslakivaliokunta kuuli viime viikon keskiviikkona ja torstaina Helsingissä saamelaiskäräjälakiuudistuksen tiimoilta. Yhdistyksen puheenjohtaja Anu Avaskari ehdotti kuulemisessta, että saamelaiskäräjien vaalilautakuntaa täytyy laajentaa, sillä inarinsaamelaiset tietävät itse parhaiten, ketkä heidän yhteisöön kuuluvat.

Anu Avaskari
Ääni: Terhi Harju / Anarâš saavah (alkaa ajasta 13:14)

Inarinsaamelaiset-yhdistys oli yksi niistä tahoista, joita perustuslakivaliokunta kuuli keskiviikkona ja torstaina Helsingissä saamelaiskäräjälakiuudistuksen tiimoilta.

Yhdistyksen puheenjohtaja Anu Avaskari ehdotti tilaisuudessa, että saamelaiskäräjien vaalilautakuntaa täytyy laajentaa. Yhdistyksen mielestä inarinsaamelaiset tietävät itse parhaiten, ketkä yhteisöön kuuluvat.

– Yhdistyksen kanta tässä on, että lautakunnan kokoonpano ei ole riittävä. Yksi inarinsaamelainen tai koltta, tai vaikka pohjoissaamelainen, yksi jos on jostain, niin se ei turvaa, jos tämä ryhmähyväksyntä tulee. Me nähdään, että ainoastaan inarinsaamelaisten kansanryhmä voi määritellä kuka on inarinsaamelainen. Muut saamelaisryhmät ei tunne Suomen alkuperäisimmän saamelaiskulttuurin edustajia, inarinsaamelaisia, ja nykyisin vielä vähemmän tuntee, kertoi Avaskari Yle Saamelle palattuaan kuulemisesta.

”Kolme jäsentä joka saamelaisryhmästä”

Inarinsaamelaiset-yhdistys ehdotti kuulemisessa, että vaalilautakuntaan tulisi ottaa vähintään yhdeksän jäsentä.

– Joka saamelaisryhmästä valittaisiin kolme tai sitten pitäisi olla tämmöinen jaostotyyppinen, missä voitaisiin käsitellä kunkin saamelaisryhmän äänioikeushakemukset.

”Kysymys 150-200 inarinsaamelaisesta ja tuhannesta statuksettomasta saamelaisesta”

Yhdistyksen mielestä saamelaiskäräjien näkemys on virheellinen, ja Avaskari kertoo, että tiedeyhteisö tukee tätä virheellistä näkemystä.

– Uhkana kuvana nähdään, että vaaliluetteloon vaaliluetteloon olisi hakeutumassa saamelaiseen kansanryhmään kuulumattomia jopa satoja tuhansia henkilöitä. Meidän yhdistyksen kanta on, että nyt puhutaan vain 150-200 henkilöstä ja että tämä muiden statuksettomien tilanne on ehkä 1000, voisi olla, Avaskari arvioi.

Kuulemisessa paljon tuttuja nimiä

Keskiviikon kuulemisessa olivat mukana vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet, puheenjohtaja Erika Sarivaara Metsä-, kalastaja- ja tunturisaamelaiset –yhdistyksestä, perustuslakioikeuden ja kansainvälisen oikeuden professori Mikael Hildén Helsingin yliopistosta sekä tutkija Juha Joona ja tutkijatohtori Tanja Joona. Kirjallisen lausunnon oli lähettänyt julkisoikeuden professori Markku Suksi Åbo Akademista.

Torstain kuulemisessa olivat mukana Anu Avaskarin lisäksi kolttien kyläkokouksen luottamusmies Veikko Feodoroff, Sámi Soster –yhdistyksen ja Suomen saamelaisten keskusjärjestön SSG:n edustajana oikeustieteen kandidaatti Heikki J. Hyvärinen, saamelaiskäräjien kieliturvasihteeri Siiri Jomppanen ja tarkastaja Jouni Kitti. Kirjallisen lausunnon oli lähettänyt oikeudellinen asiantuntija, eurooppa- ja hallinto-oikeuden lisensiaatti Pertti Eilavaara.

Valiokunta päätti pyytää lausunnot vielä professori Olli Mäenpäältä ja professori Kaarlo Tuorilta.

Yle Saame ei tavoittanut ihmisiä kommentoimaan Sámi Sosterin ja SSG:n lausuntojen kuulemisesta.

Koko haastattelun voi kuunnella Anarâš saavah –ohjelman sivuilta Yle Areenasta.

Suomenkielinen uutinen aiheesta julkaistiin vasta maanantaina, sillä Ylen verkkosivut eivät toimineet perjantaina iltapäivällä.