Viranomaisvirhe korjattiin: "Perjantaina ei löytynyt oikeaa viranomaista, maanantaina merkintä poistettiin"

Perikunnan metsätilaa tyhjän panttina pitävä hukkaamis- ja myyntikielto vuodelta 1980 kummitteli papereissa vielä perjantaina. Maanantaina merkintä poistettiin, vaikka AVIsta ei vielä perjantaina tuntunut löytyvän viranomaista, joka merkinnän poistoa pystyisi maanmittauslaitokselta pyytämään.

Kotimaa
Seitsemän lammin suon maastoa Hämeenlinnan Rengossa
Markku Karvonen / Yle

Yle Kainuu kertoi perjantaina, että Savossa sijaitsevan metsätilan myynti ei onnistu, kun perikunnan omistaman tilan rekisteriin on viranomaisen virheestä johtuen jäänyt merkintä hukkaamis- ja myyntikiellosta. Perikunta oli jättänyt maanmittauslaitoksella merkinnän poistamispyynnön toukokuussa.

Hukkaamis- ja myyntikiellon tyhjäksi tekevät kihlakunnan ja hovioikeuden päätökset ovat vuosilta 1980 ja 1983. Riita-asian vuoksi kieltomerkinnän rekisteriin antanut lääninhallitus on jo lakannut, ja maanmittauslaitoksessa asiaa hoitava odotti vielä perjantaina merkinnän poistamiseen viranomaisen ilmoitusta, ja todistusta siitä, että asiassa ei ole valitettu korkeimpaan oikeuteen.

Lähtökohtaisesti maanmittauslaitos kirjaa merkinnät rekisteriin viranomaisen pyynnöstä, ja myös poistaa merkinnät viranomaisen pyynnöstä. Koska lääninhallituksen toiminnot hoidetaan nykyään aluehallintovirastossa, pitäisi AVIsta löytyä viranomainen kyseisen asian hoitoon.

Perikunta oli perjantaina yhdessä AVIin, mistä kerrottiin, ettei heiltä suoralta kädeltä löydy tahoa, joka asiaa voisi käsitellä ja merkinnän poistoa maanmittauslaitokselta pyytää. Perikunta ehti jo ihmettelemään, että löytyykö Suomesta viranomaista, jolla olisi toimeenpanovalta panna täytäntöön yli 31 vuotta sitten tehty oikeuden päätös.

AVIsta ilmoitettiin, että he jatkavat asian selvittämistä, mutta maanantaina perikunnan puhemies saikin yhteydenoton maanmittauslaitokselta – merkintä hukkaamis- ja myyntikiellosta oli poistettu rekisteristä.

Maanmittauslaitoksella kymmeniä tuhansia tapauksia käsiteltävänä

Maanmittauslaitoksen kirjaamisprosessien tulosyksikön johtaja Janne Murtoniemi kertoo, että perikunnan maanmittauslaitokselle toimittamissa papereissa on tarpeeksi todisteita merkinnän poistamiseksi hakemuksen kautta.

Tapaukseen liittyy noin 150 sivua materiaalia, joten myös sen vuoksi asian käsittely on kestänyt normaalia pidempään.

Janne Murtoniemi

– Tässä tilanteessa tuomioistuin oli jo aikoinaan ratkaissut kyseessä olevan merkinnän perusteena olevan asian, ja sillä perusteella merkintä pystyttiin poistamaan. Merkinnän tarpeettomuus kävi ilmi perikunnan toimittamista dokumenteista, Murtoniemi kertoo.

Asian käsittely maanmittauslaitoksessa kesti usean kuukauden, koska läpikäytäviä dokumentteja oli niin paljon.

– Tapaukseen liittyy noin 150 sivua materiaalia, joten myös sen vuoksi asian käsittely on kestänyt normaalia pidempään. Kaikkiaan tällä hetkellä maanmittauslaitoksessa on vireillä noin 19 000 lainhuutoasiaa, 12 000 kiinnitysasiaa ja noin 5 000 erityisen oikeuden (siirryt toiseen palveluun) asiaa. Tänä aiheuttaa jonkin verran viivettä käsittelyaikoihimme, vaikka pyrimmekin kiireelliset asiat käsittelemään mahdollisimman pian, maanmittauslaitoksen kirjaamisprosessien johtaja Janne Murtoniemi sanoo.

Oikeuskansleri ei ota kantaa

Perikunnan puhemies huokaisee helpotuksesta viranomaisvirheen korjaannuttua ison työn ja pitkän odottelun jälkeen. Mutta...

– Prosessi ei antanut vastausta siihen, miksi rasitusmerkintä on aikoinaan jäänyt kiinteistörekisteriin. Nykypäivää ajatellen voi kysyä, että toimiiko tietojen vaihto eri viranomaistenkesken, jotta tälläisiä ei pääse tapahtumaan?

Prosessi ei antanut vastausta siihen, miksi rasitusmerkintä on aikoinaan jäänyt kiinteistörekisteriin.

Perikunta

– On helpottavaa, että rasitusmerkintä poistui, jotta päästään kiinteistön myyntiin liittyviin toimiin, vaikka kesä menikin harakoille. Kun ensimmäisen polven perikunta on ikääntynyt jo siihen vaiheeseen, ettei enää jaksa hoitaa kiinteistöä, on se tietysti myytävä. Kuudesta perillisestä kaksi on jo kuollut, neljä elossa. Toiselle sukupolvelle kiinteistöä ei enää kannata jättää, koska sillä ei ole kiinteistöön liittyviä muistoja, perikunnan puhemies perustelee.

Hän kertoo myös, että oikeuskanslerin virasto oli ollut tapauksesta sille tehdyn kantelun johdosta yhteydessä maanmittauslaitokseen, ja saanut tiedon, että asia on siellä vireillä. Perikunnalle ilmoitettiin, että vakiintuneen käytännön mukaisesti oikeuskansleri ei ryhdy tutkimaan asiaa, joka on vireillä toimivaltaisessa viranomaisessa tai jossa on haettu tai on mahdollisuus hakea muutosta.

– Asian käsittelynhän on varsinaisesti pitänyt päättyä jo vuonna 1983. Viranomaisten olisi pitänyt hoitaa tehtävänsä silloin. Oikeuskansleri kiertää velvollisuutensa noilla perusteilla.