Kysely: Puolet suomalaisista rajaisi oikeutta lapsilisiin ja kotihoidon tukeen

Vajaa puolet KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön kyselyyn vastanneista kiristäisi ylipäänsä subjektiivisten oikeuksien saamisen ehtoja. Maksuttomaan perusopetukseen ei kuitenkaan haluta kajota.

Kotimaa

Noin puolet suomalaisista tiukentaisi perusteita saada lapsilisiä ja kotihoidon tukea, selviää KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön teettämästä tutkimuksesta (siirryt toiseen palveluun). Etuuksien rajaamista kannattavat eniten yksinasuvat ja lapsettomat pariskunnat.

Toinen puoli suomalaisista säilyttäisi oikeudet lapsilisään ja kotihoidon tukeen ennallaan.

Kysyttäessä yleisesti subjektiivisista oikeuksista, moni ilmoitti kannattavansa niiden rajaamista. Vajaa puolet (48 %) vastaajista muuttaisi subjektiiviset oikeudet tulosidonnaisiksi tai korottaisi nykyisiä tulorajoja. Yksi kahdestakymmenestä vastaajasta poistaisi subjektiiviset oikeudet kokonaan.

Maksuttomaan perus- ja esiopetukseen ei kuitenkaan haluta kajota. Yhdeksän kymmenestä säilyttäisi maksuttoman opetuksen ennallaan.

Oikeutta hammashoitoon tiukentaisi noin kolmannes vastaajista. 62 prosenttia vastaajista säilyttäisi verovaroin tuetun hammashoidon nykyisellään.

Tutkimuksen toteutti TNS Gallup haastattelemalla noin tuhatta 18–75-vuotiasta suomalaista syyskuussa. Tutkimuksen virhemarginaali on vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.