Nuorten miesten syrjäytymistä selvitetään kutsunnoissa

Oulun yliopisto ja puolustusvoimat selvittävät yhdessä nuoren miehen hyvinvointia, armeijassa selviytymistä ja mahdollista syrjäytymisriskiä. Kohderyhmänä ovat koko Pohjois-Suomen nuorukaiset, jotka saavat kyselylomakkeen kutsunnoissa.

nuoret
Kutsunnat ovat käytännössä viimeinen tilaisuus, jossa syrjäytymisuhan alaiset nuoret saadaan tavoitettua.
YLE

Oulun yliopiston terveystieteiden laitos selvittää yhdessä Suomen puolustusvoimien kanssa, että voidaanko henkistä hyvinvointia mittaavien kyselyiden ja niistä saatavien psykososiaalisten tietojen perusteella ennustaa nuoren miehen hyvinvointia, menestymistä varusmiespalveluksessa ja hänen mahdollista syrjäytymisriskiään.

Lisäksi tutkitaan eri viranomaisten yhteistyötä nuorten miesten syrjäytymisen estämiseksi ja nuorille suunnattujen palvelujen parantamiseksi. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat kaikki noin 4 800 tänä syksynä kutsuntoihin osallistuvat miehet Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakunnissa. Heitä pyydetään täyttämään kutsuntatilanteessa tutkimukseen liittyvä kyselylomake. Nuoret Pohjoisessa -tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää kokonaismaanpuolustuksessa sekä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Jo nyt tiedetään, että nuorten palveluja tulee tarjota matalan kynnyksen palveluina mahdollisimman varhain ja siten, että nuori jaksaa vielä itse auttaa itseään ja olla osallisena häntä koskevissa asioissa.

Tältä osin tutkimuksen tavoitteena on tehokkaampi, eri toimijoiden ja nuoren yhteinen tilannekuva ja sen avulla tuotettu joustavampi viranomaisyhteistyömalli, joka auttaa osaltaan kehittämään nuorten varhaisia palveluita. Tutkimuksen tieteellinen osuus ja käytännön kehittämistyö nivelletään yhteen. Se nopeuttaa hankkeen tulosten jalkauttamista osaksi muita vakiintuneita toimintoja ja tukee alueellista sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämistyötä.