1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Kuntien työntekijät aiempaa vähemmän poissa töistä – yhtenä syynä potkujen pelko?

Kuntatyöntekijät ovat entistä terveempiä, tai ainakin he ovat töistä poissa aiempaa harvemmin. Tarkkaa syytä sairauspoissaolojen vähentymiseen ei tiedetä.

Kotimaan uutiset
Espoo pani ulkoistukset jäihin.
Sanna Kähkönen / Yle

Kuntatyöntekijöiden sairauspoissaolot ovat vähentyneet merkittävästi. Viime vuonna sairauspoissaolojen määrä oli alimmalla tasolla sitten vuoden 2000. Sairauspoissaoloja oli keskimäärin 16,7 päivää työntekijää kohti. 2000-luvun sairain vuosi oli 2008, jolloin sairauspoissaoloja oli keskimäärin 19,4 päivää.

Erot eri ammattiryhmien välillä ovat kuitenkin suuria. Eniten sairauslomalla ovat palveluammateissa toimivat ja ruumiillista työtä tekevät, vähiten ylemmät toimihenkilöt sekä esimiesasemassa olevat.

Esimerkiksi kodinhoitajat, siivoojat ja sairaala-apulaiset olivat vuonna 2013 poissa keskimäärin 25–28 päivää. Lääkärit, opettajat ja päälliköt sairastivat 8–9 päivää. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet kaikissa ammattiryhmissä.

Työhyvinvointiin on panostettu

Professori Jussi Vahtera Turun yliopistosta sanoo, että syytä sairauspoissaolojen vähentymiseen ei tarkalleen tiedetä.

– Yksi syy on se, että kunnissa on ulkoistettu raskaan työn ammatteja, myös lama tyypilllisesti vähentää sairauspoissaoloja, kun ihmiset eivät uskalla olla töistä poissa, sanoo Jussi Vahtera.

Yksi sairauspoissaolojen määrän laskua selittävä tekijä voi olla myös se, että kunnissa on alettu panostaa työhyvinvointiin.

Myös lama tyypilllisesti vähentää sairauspoissaoloja.

Jussi Vahtera

– Kyllä siellä tehdään paljon työtä asioitten parantamiseksi. Turun kaupungillakin on henkilöstöstrategia, missä monet työelämän laatukysymykset ovat tietoisen kehittämisen kohteena. Esimerkiksi työaikoihin vaikuttaminen ja johtamisen oikeudenmukaisuuden parantaminen, sanoo Jussi Vahtera.

Turussa kuntatyöntekijät ovatkin maan keskiarvoa vähemmän poissa töistä. Viime vuonna Turun kaupungin työntekijä oli poissa keskimäärin 15,8, mikä on kolme päivää vähemmän kuin huippuvuonna 2008.

Terveystilanne aiempaa parempi

Professori Jussi Vahteran mukaan paitsi yksilön, myös yhteiskunnan kannalta on merkittävää, että sairauspoissaolot ovat vähentyneet.

– Me tiedämme, että sairauspoissaolojen suuri määrä on yhteydessä muun muassa kohonneeseen kuolemanriskiin, kohonneeseen työkyvyttömyyseläkkeen riskiin ja kohonneisiin sydäntautiriskeihin, Jussi Vahtera sanoo.

– Eli sairauspoissaolojen lasku on hyvä viesti parantuneesta terveystilanteesta. Se on tietysti myös taloudellisessa mielessä hieno tulos.

Lue seuraavaksi