Östersundomiin asuntoja 70 000 ihmiselle ja 30 000 uutta työpaikkaa

Kaavaehdotuksessa alueelle ehdotetaan kaupunkimaista, pientalovaltaista asumista. Suunnitelmassa Östersundomin alue voidaan liittää olemassa olevan raideliikenteen verkkoon jatkamalla nykyistä metrolinjaa niin kutsutulla Itämetrolla.

Kotimaa
Östersundomin alueen maisemaa.
Östersundomin alueen maisemaa.Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto/ Simo Karisalo

Pitkään valmisteltu Östersundomin yleiskaava ehdottaa alueelle asuntojen rakentamista noin 70 000 asukkaalle vuosien 2020-2060 aikana. Lisäksi ehdotus mahdollistaa 15 000-30 000 uutta työpaikkaa kaava-alueella.

Östersundomin yleiskaavan tarkoituksena on avata pääkaupunkiseudulle uuden laajentumissuunnan itään.

Yleiskaava toteuttaa maakuntakaavoituksen tavoitteita. Suunnittelualue käsittää Helsingin ja Vantaan reunat Porvoonväylän ja Kehä III:n äärellä sekä Vuosaareen sataman ja Helsinki-Vantaan lentokentän välissä. Nykyisin kaava-alue on maaseutua.

Kaavassa Östersundomin alue voidaan liittää olemassa olevan raideliikenteen verkkoon jatkamalla nykyistä metrolinjaa niin kutsutulla Itämetrolla. Kaavassa varaudutaan myös pikaraitioteihin.

Rakentamisen kokonaiskerrosalaksi on arvioitu noin 6 700 000 kerrosneliömetriä, josta suurin osa osoitettu asumiseksi. Kaavaehdotuksessa alueelle ehdotetaan kaupunkimaista, pientalovaltaista asumista.

Ehdotus on valmisteltu yhteistyössä Helsingin, Vantaan ja Sipoon kanssa. Kuntien käsittelyyn ehdotus tulee vielä tämän vuoden aikana.