Jyväskylä tilille terveystoimen säästöistä

Jyväskylän säästöt neuvoloista ja kouluterveyshuollosta ovat toistamiseen joutuneet selvitysten kohteeksi. Aluehallintovirasto antoi viime keväänä kaupungille huomautuksen muun muassa terveystarkastusten puuttumisesta. Nyt perätään lisäselvityksiä siitä, onko mitään tehty.

kouluterveydenhuolto
Tyttö kouluterveydenhoitajan vastaanotolla.
Ere Ek / Yle

Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto antoi keväällä Jyväskylän kaupungille huomautuksen neuvolatoiminnasta sekä kouluterveydenhuollon terveystarkastusten puutteista.

Nyt AVI pyytää lisäselvitystä, mihin toimiin kaupunki on ryhtynyt ja miten tekemättä jääneet terveystarkastukset toteutetaan - niistä ovat kiinnostuneita myös Keski-Suomen terveydenhoitajat ja Tehyn paikallinen ammattiosasto.

Palvelupäällikkö Riitta-Maija Hautamäki myöntää, että Avi laittaa nyt kaupunkia tilille säästöistä.

Kuulostaa vähän siltä, että sinne on mennyt viestiä väestöltä ja aktiivisilta kansalaisilta

Riitta-Marja Hautamäki

- No se saattaa olla. Kuulostaa vähän siltä, että viestiä on mennyt sitten väestöltä ja aktiivisilta kansalaisilta, että ovatko nämä meidän toimintatavat ajan tasalla.

Kaupungin mukaan pieniä neuvoloita jouduttiin sulkemaan lomien ajaksi säästöjen takia. Ihan pienten lasten neuvolakäynnit saadaan nyt kutakuinkin hoidettua, myöhästyneet lääkärintarkastukset ovat vähentyneet, mutta myöhästyneet terveydenhoitajantarkastukset ovat lisääntyneet edelleen.

Terveystarkastuksia rästissä

Kouluterveydenhuollossa jäi tekemättä viime lukuvuonna lähes 300 koululääkärin tarkastusta, ne saadaan tehtyä marraskuun loppuun mennessä.

Myös kouluterveydenhuoltoa vaivaa lääkäripula. Kokopäivätoimisia koululääkäreitä pitäisi olla kolme. Nyt niitä on vain yksi. Marraskuun alussa aloitti lisäksi yksi osapäivätoiminen koululääkäri. Palvelujohtaja Riitta-Marja Hautamäen mukaan tilanne on erikoinen:

Tilanne on kieltämättä haasteellinen

Riitta-Marja hautamäki

- Avoinna oleviin lääkärinvirkoihin ei ole hakijoita, mutta työtä vailla oleville terveydenhoitajille ei saada vakansseja.

Tilanne on haasteellinen

Hautamäen mukaan on väärin sanoa, ettei kaupunki ole tehnyt mitään.

- Ollaan toki tehty. Ollaan saatu toistakymmentä terveydenhoitajan vakanssia, mutta kun pula on niin suuresta määrästä, niin se ei vielä kuitenkaan ole auttanut kokonaistilanteeseen.

- Tilanne on kieltämättä haasteellinen, sanoo Hautamäki.

Olosuhdeselvityksiin kuukausien jonot

Aluehallintovirasto perää Jyväskylältä selvitystä myös pitkäksi venyneistä jonoista niin sanottuihin lapsioikeudellisiin palveluihin. Näitä ovat esimerkiksi lasten huolto-, tapaamis- ja elatussopimukset.

Ero ovat lisääntyneet ja yhä useammin erotilanteissa päädytään vanhempien tekemiin sopimuksiin lapsista

Päivi Kalilainen

Jyväskylässä jonotusaika esimerkiksi avioerojen yhteydessä tehtäviin olosuhdeselvityksiin on jopa seitsemän kuukautta. Lasten huolto- ja elatussopimusten sopimusneuvotteluihin jonotusaika on lähes kaksi kuukautta. Kaupunki on palkannut lisää henkilökuntaa näihin tehtäviin.

Palvelujohtaja Päivi Kalilainen Jyväskylän kaupungista sanoo, että näiden jonojen syynä eivät ole kaupungin säästöt, vaan yhteiskunnallinen kehitys.

- Erot on lisääntyneet ja yhä useammin päädytään erotilanteissa vanhempien tekemiin sopimuksiin lapsista.

Kalilaisen mukaan huolto- ja tapaamisoikeusasiat ovat jonkin verran mutkistuneet. Esimerkiksi monikansalliset avioliitot työllistävät erotilanteissa paljon. Lisäksi esimerkiksi elatusapu on aina määriteltävä uudestaan, kun elämäntilanteet muuttuvat.

- Työsuhteiden muutokset ja erilaiset elämäntilanteet voivat vaikuttaa siihen, että on tarve tarkistaa elatusapuasiaa, sanoo Kalilainen.