1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Ylen aamu

Asiantuntijat työttömyydestä: Ensi vuosi on paha

Kansantaloustieteen professori Roope Uusitalo Helsingin yliopistosta, johtaja Seija Ilmakunnas Palkansaajien tutkimuslaitoksesta ja toimitusjohtaja Vesa Vihriälä Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksesta pohtivat Suomen työllisyysnäkymiä Ylen aamu-tv:ssä torstaina.

Ylen aamu
Työttömyydestä keskustelivat muun muassa  toimitusjohtaja Vesa Vihriälä Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksesta ja johtaja Seija Ilmakunnas Palkansaajien tutkimuslaitoksesta.
Työttömyysaste on noussut ja erityisesti pitkäaikaistyöttömien tilanne on huolestuttava. Mistä työttömyys johtuu ja onko meillä lääkkeitä sen kasvun pysäyttämiseen? Keskustelemassa Helsingin yliopiston professori Roope Uusitalo, johtaja Seija Ilmakunnas Palkansaajien tutkimuslaitoksesta ja toimitusjohtaja Vesa Vihriälä Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksesta.

Suomen työttömyysaste oli syyskuussa 8,2. Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 218 000. Ylen aamu-tv:n asiantuntijat uskovat, että tilanne pahenee ensi vuonna. Hallitus on päättänyt budjetissa noin kahden miljardin euron leikkauksista.

– Finanssipolitiikan kiristäminen tarkoittaa sitä, että valtio ja kunnat leikkaavat menojaan ja pyrkivät tehostamaan toimintaansa. Valtio ja kunnat leikkaavat menojaan käytännössä vain yhdellä mahdollisella tavalla. Ne vähentävät henkilökuntaa, kansantaloustieteen professori Roope Uusitalo Helsingin yliopistosta huomauttaa.

– On merkittävä riski, että kun julkinen sektori on aikaisempaa heikommassa tilanteessa, niin työttömyys alkaa kasvaa.

Johtaja Seija Ilmakunnas Palkansaajien tutkimuslaitoksesta on samoilla linjoilla.

– Ensi vuosi on paha tässä suhteessa. Ensi vuoden kiristykset ovat paljon suuremmat, kuin mitä tähän mennessä on nähty. Finanssipolitiikan kiristäminen syö talouskasvusta karkeasti arvioiden noin prosenttiyksikön. Työllisyyden kasvun näkymät ovat heikommat.

– Viime kädessä meidän työllisyys määräytyy siitä, kuinka meidän taloutemme kaiken kaikkiaan kasvaa. Kasvaako se vai eikö se kasva? Se on kiinni siitä, pystymmekö me viemään, toimitusjohtaja Vesa Vihriälä Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksesta sanoo.

– Osittain se riippuu kotimaisista vaikutteista riippumattomista tekijöistä: euroalueen kasvusta, maailmantalouden kasvusta, mutta myös siitä, kuinka nopeasti meidän kilpailukykymme kohenee.

Työvoimakoulutusta, elvytystä, malttia palkkoihin

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta kuuli talouden asiantuntijoita tiistaina. Asiantuntijat puhuivat muun muassa infrahankkeisiin panostamisen ja velkaelvytyksen puolesta. Ylen aamu-tv:n asiantuntijoista vain Palkansaajien tutkimuslaitoksen Seija Ilmakunnas hoitaisi työttömyyttä elvyttämällä.

– Meillä on heikko työvoiman kysyntä, työpaikkojen puute. Siihen olisi ihan paikallaan nykyistä suurempi kasvupaketti, investointiohjelma. Toisaalta meillä on työttömien ja avoimien työpaikkojen eriparisuusongelma. Työtön ja avoin työpaikka eivät aina kohtaa. Siihen tarvitaan lääkkeitä.

Ilmakunnas nosti esille erityisesti pitkäaikaistyöttömät, ja työvoimakoulutusten tarjoamisen heille. Professori Roope Uusitalo Helsingin yliopistosta panostaisi nuorten ja maahanmuuttajien työvoimakoulutukseen.

– Etenkin kannattaa murehtia niistä nuorista, jotka jäävät vaille toisen asteen koulutusta ja pyrkiä kannustamaan ja potkimaan heitä takaisin kouluun.

– Kotimaassa tärkein kysymys on huolehtia siitä, että saamme kilpailukykymme jollakin aikajänteellä kohenemaan. Mikään näistä asioista, mistä tässä puhutaan, ei ehdi vaikuttamaan työttömyyteen kovin nopealla aikataululla. Ei pidä luoda sitä illuusiota, että nyt olisi temppuvalikoima tai hana, josta kääntämällä voisimme muuttaa asioita puolessa vuodessa, toimitusjohtaja Vesa Vihriälä Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksesta puolestaan huomautti Ylen aamu-tv:ssä torstaina.

Tilastokeskuksen mukaan työttömyysaste oli syyskuussa 8,2. Työttömiä oli 218 000. Työ- ja elinkeinoministeriön luvut ovat vielä synkemmät. Niiden mukaan työttömiä oli 314 500. Erot selittyvät erilaisilla määritelmillä. Tilastokeskus laskee työttömiksi aktiiviset työnhakijat. TEM sisällyttää lukuun kaikki, joilla ei ole työsuhdetta.