Maakotkan tappama poro aiempaa kalliimpi

Valtio korvaa maakotkien poromiehille aiheuttamia vahinkoja viimevuotista enemmän.

luonto
Maakotka pesällään Itä-Lapissa
Jarmo Ahtinen

Maakotkan kynsiin joutuneesta porosta poromiehille maksettava korvaus nousee. Kotkan tappamasta porosta maksetaan 727 euroa. Korvaus on vajaat 20 euroa aiempaa suurempi. Valtioneuvosto päätti korotuksesta torstaina.

Niillä alueilla, joissa maakotkat ovat tappaneet tavanomaista enemmän poroja, korvaus maksetaan korotettuna. Uusi korvaustaso perustuu kolmen edellisen poronhoitovuoden aikana maksettujen poronlihan myyntiteuraiden keskihintoihin. Laskennallista arvoa tarkistetaan nyt vastaamaan vuosien 2010-2013 hintatilastoja.

Valtio maksaa poronhoitajille korvauksia kotkien tekemistä vahingoista tänä vuonna arviolta 720 000 euroa. Viime vuonna korvauksiin käytettiin vajaat 560 000 euroa. Korvaussumma kasvaa, sillä maakotkien pesintä on onnistunut viimevuotista paremmin ja poronlihan hinta on noussut.