1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. ammattikieli

Kolumni: Mavi, Valtori ja MIKES – hevosten nimiä vai valtion virastoja?

Virkakielessä muodostetaan pitkiä nimiä ja keksitään käsittämättömiä lyhenteitä. ARA, MIKES, Evira, Mavi, Tukes ja Valtori eivät ole suomenhevosten nimiä, vaan lyhenteitä valtion virastojen nimistä, sanailee Pohjois-Karjalan elinkeino-,liikenne- ja ympäristökeskuksen ylijohtaja Ari Niiranen

Kuva: Yle

Kymmenen vuotta voimassa ollut hallintolaki edellyttää viranomaisilta asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä. Siitä huolimatta virkakielen ongelmat ovat edelleen olemassa. Muodostetaan pitkiä nimiä ja keksitään käsittämättömiä lyhenteitä. Hankalille termeille ei yritetäkään luoda helppokäyttöisiä vastineita.

Kotimaisten kielten keskuksen Kielikello-tiedotuslehdessä käsiteltiin syyskuussa hyvää virkakieltä. Lisäksi keskus käynnisti virkakielikampanjan yhdessä eri ministeriöiden, kuntaliiton ja Selkokeskuksen kanssa. Kampanjalla kannustetaan viranomaisia parantamaan kielenkäyttöään.

ARA, MIKES, Evira, Mavi, Tukes ja Valtori eivät ole suomenhevosten nimiä, vaan lyhenteitä valtion virastojen nimistä. Viranomaisten termit ja nimet ovat usein pitkiä. Tämä on johtanut lyhenteiden käyttöön. Lyhenteitä on alettu käyttää todellisina niminä ja sanoina.

Jos nimen salaisuuden onnistuu ratkaisemaan, on seuraava ongelma lyhenteen taivutus. Aluehallintoviraston lyhenne AVI ja Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen nimi Palkeet, eivät ole tässä suhteessa helpoimmasta päästä.

Kun viranomaisnimeen liittyy paikannimi, sen tulisi viitata tarkoitettuun paikkaan. Näin ei läheskään aina ole, vaan nimi on harhaanjohtava.  Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta eli AVIsta voisi luulla saavansa alkoholijuomien anniskelu- ja vähittäismyyntiluvat koko Pohjois-Suomeen. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston toimialue on kuitenkin Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Päätoimipaikka on Oulussa. Tässä tapauksessa Lappi ei siis olekaan Pohjois-Suomea.

Kovin selkeää ei ole elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten eli ELY-keskustenkaan nimeäminen.Joensuun Kauppakadulta löytyy jo Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen virkamiehiä.  Hyvällä palvelulla ja neuvonnalla asiakas kyllä ohjataan oikealle viranomaiselle. Seuraavissa muutoksissa hallintorakenteiden ja viraston nimien selkeys kansalaisen kannalta tulisi olla keskeisenä lähtökohtana.

Geneerinen substituutio on lääkevaihto.

Ari Niiranen

Tänä vuonna olemme saaneet tutustua uuteen termiin: kiertotalous. Kiertää tarkoittaa samaa kuin välttää tai väistää. Onko kysymyksessä talous, jossa vältetään jotakin, kenties veroja tai maksuja. Kiertotaloudella tarkoitetaan kuitenkin taloutta, jossa materiaalien hukkaaminen ja jätteen syntyminen on minimoitu. Selvempi olisi kiertotalouden sijaan puhua kierrätystaloudesta. Se olisi ymmärrettävämpi ja vaikuttaisi rehellisemmältä ja ympäristöystävällisemmältä.

Vaikuttaako erva-ratkaisu yhdyskuntaseuraamustyöntekijän mahdollisuuteen tehdä geneerinen substituutio?  Mitähän tämä tarkoittaa? Suomi on jaettu viiteen terveydenhuollon erityisvastuualueeseen. Erva on lyhenne erityisvastuualueesta. Lähivuosina erityisvastuualueista on tarkoitus muodostaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon uusi ja merkittävää taso, sote-alueet. Yhdyskuntaseuraamustyöntekijä on ammattilainen, joka auttaa vankilasta vapautuneita uuden elämän alkuun. Geneerinen substituutio on lääkevaihto, joka tarkoittaa mahdollisuutta vaihtaa lääkärin määräämä lääke apteekissa halvempaan vastaavaan. Virkakieleen parantamiseen tarvitaan vahvempia lääkkeitä.

Kaikille lienee ihan selvää, että Kotus on hyvän virkakielen suosituksia antavan Kotimaisten kielten keskuksen lyhenne.

Ari Niiranen
Pohjois-Karjalan elinkeino-,liikenne- ja ympäristökeskuksen ylijohtaja