Miten käy kalastukselle Joensuun koskissa? – "Ongelmat ovat Saimaan kapeikoissa"

Joensuun kalastuskunta haluaa säilyttää kaupungin kosket lähikalastuspaikkana. Huolena on, että uhanalaisen järvilohen suojelutoimet lopettaisivat kalastuksen tai rajoittaisivat sitä entisestään. Kalastajat toivovat asiasta avointa keskustelua.

Kotimaa
Mies kalastaa Joensuun koskissa Pielisjoessa
Riikka Heikkilä / Yle

Joensuulaiset vapaa-ajankalastajat ovat huolissaan keskustan kalapaikkojen kohtalosta. Pelkona on, että kalastus loppuu kokonaan Pielisjoen koskissa muun muassa järvilohen suojelutoimien ja rantarakentamisen takia. Pielisjoki ja sen kosket ovat suosittu kalapaikka.

– Kaupungin kosket on keskeinen lähikalastuspaikka Joensuun kantakaupungin alueella, sadat ihmiset ovat sen löytäneet. Tärkeänä erityisryhmänä ovat nuoret, joilla ei ole mahdollista matkustaa kauemmaksi ja toisaalta sitten ikäihmisille paikka on helppo saavuttaa, Joensuun kalastuskunnan puheenjohtaja Toivo Korhonen sanoo.

Kalastuskunnan mukaan virkistyskalastus ja suojelu voivat kulkea käsi kädessä. Pielisjoella syysrauhoitus on ollut tänä vuonna voimassa 1.8.-19.10. Lohikalojen alamitat nousivat vuodenvaihteessa.

– Viime vuosina rajoituksia on tullut yhä enemmän. Kalastuskunnassa onkin huoli siitä, miten kalastus oli tulevaisuudessa mahdollista koskilla. Meidän näkemyksen mukaan näillä nykyisillä toimenpiteillä pystytään riittävästi turvaamaan järvilohen ja järvitaimenen suojelua Pielisjoella. Ongelmat ovat muualla, eli Etelä-Saimaan puolella ja Saimaan kapeikoissa, joissa järvilohi käy syönnöksellä, Toivo Korhonen jatkaa.

Nykyisillä toimenpiteillä pystytään riittävästi turvaamaan järvilohen ja järvitaimenen suojelua Pielisjoella. Ongelmat ovat muualla, eli Saimaan puolella ja Saimaan kapeikoissa, joissa järvilohi käy syönnöksellä.

Toivo Korhonen

Pohjois-Karjalan Ely-keskuksen kalatalouspäälikkö Veli-Matti Kaijomaan mukaan uusista kalastuksen lisärajoituksista tai -kielloista Pielisjoessa ei ole olemassa päätöksiä. Kaijomaan mukaan keskusteluissa on tosin nostettu esille järvilohen pienpoikastuotantoalueen perustaminen Länsikoskeen. Poikastuotantoalueen tulo voisi merkitä kalastuskieltoa kyseisellä koskialueella.

Joensuun kalastuskunta toivoo keskustelua Pielisjoen ja Joensuun koskien kalastuksesta. Toivo Korhonen toivoo, että lopputulos palvelisi vähintään kohtuudella kaikkia osapuolia. Joensuun kalastuskunta on järjestänyt kalastuksen, kalavesienhoidon ja kalastuksen valvonnan hallinnoimilleen vesialueille.

Saimaan järvilohi on luokiteltu äärimmäisen uhanalaiseksi lajiksi. Järvilohen säilyminen on kalanviljelyn ja istutusten varassa.