Unilääke voi viedä äitisi muistin

Vähintään joka neljäs iäkkäistä käyttää unilääkkeitä tai rauhoittavia. Monet heistä käyttävät lyhytaikaiseen käyttöön tarkoitettuja lääkkeitä jopa vuosikymmeniä.

Kotimaa
Vanhuksen käsi ja lääkekuppi pöydällä.
Yle

Neurologian erikoislääkäri Juha Puustisen tuoreen väitöstutkimuksen mukaan muisti ja älylliset kyvyt heikentyvät nopeammin niillä iäkkäillä, jotka käyttävät unilääkkeitä tai rauhoittavia verrattuna niihin, jotka eivät käytä.

Tarkkaavaisuus tai puhuminen voi vaikeutua. Päivittäisistä arkitoiminnoista suoriutuminen, esimerkiksi syöminen tai pukeutuminen voi hankaloitua. Ihmisen voi olla vaikea oppia uusia asioita, esimerkiksi uutta kävelyreittiä.

Haitat eivät korjaannu edes puolessa vuodessa, vaikka käyttö lopetettaisiinkin. Unilääkkeiden ja rauhoittavien vaikutukset voivat olla pysyviä.

– Myös monissa kansainvälisissä tutkimuksissa on päädytty samankaltaisiin tuloksiin, sanoo Puustinen.

Lääkettä käytetään liian pitkään

Monet vanhukset käyttävät samaa lääkettä vuosikausia, jopa vuosikymmeniä. Yleisiä vanhoille ihmisille määrättyjä uni- ja rauhoittavia lääkkeitä ovat esimerkiksi Imovane, Zopinox ja Opamox. Kaikkia näitä käytetään muun muassa lyhytaikaisen unettomuuden hoitoon.

Suositeltava käyttöaika lääkkeillä on 2–4 viikkoa.

– Unilääkkeiden ja rauhoittavien käytön pitäisi olla mahdollisimman lyhytaikaista, Puustinen sanoo.

Tyypillisimpiä unilääkkeiden ja rauhoittavien käyttäjiä ovat kaikkein vanhimmat ja huonokuntoisimmat. He myös käyttävät lääkkeitä eniten, vaikka juuri heillä riskit muistin ja älyllisten toimintojen heikkenemiseen ovat suurimmat.

– Vanhimpien ja huonokuntoisten ihmisten elimistössä on paljon ikääntymisen tuomia muutoksia. Sairauksia ja lääkkeitä on paljon, siksi myös riskit on suurimpia, sanoo Juha Puustinen.

Välilliset kustannukset ovat suuret

Unilääkkeet ja rauhoittavat ovat käyttäjille ja veronmaksajille halpoja verrattuna esimerkiksi dementialääkkeisiin. 75-vuotiaille ja sitä vanhemmille dementialääkkeistä maksettavat Kela-korvaukset ovat kymmeniä miljoonia euroja. Unilääkkeistä ja rauhoittavista maksettavat korvaukset ovat vain runsaat miljoona euroa.

Miljoonan päälle on kuitenkin laskettava välilliset kustannukset. Noin joka kolmas yli 65-vuotias ja joka toinen 80-vuotias henkilö kaatuu vuosittain. Kaatumiset ovat tärkein lonkkamurtuman syy. Osa vuosittaisesta 7 000 lonkkamurtumasta on seurausta unilääkkeiden ja rauhoittavien vääränlaisesta käytöstä.

Yhden lonkkamurtuman hoito maksaa jo ensimmäisenä vuonna keskimäärin 20 000 euroa. Myös laitokseen joutumisen uhka kasvaa.

Lisäksi unilääkkeiden ja rauhoittavien vääränlainen käyttö heikentää vanhojen ihmisten itsenäistä selviytymiskykyä ja elämänlaatua.

Mikä sitten avuksi unettomuuteen?

Kelan tilastojen mukaan noin joka neljäs vanhus käyttää uni- tai rauhoittavia lääkkeitä. Geriatrian professori Jaakko Valvanne sanoo, että nyt olisi syytä muuttaa ajattelutapaa ja unohtaa unilääkkeet unettomuuden hoitokeinona. Niistä on enemmän haittaa kuin hyötyä.

– Hoitohenkilökunnan suhtautumisen ja toimintatapojen tulee muuttua. Pitää järjestää riittävää liikuntaa päiväksi. Unettomien asukkaiden kanssa voi yöllä vaikkapa jutella tai tarjota syötävää unilääkkeiden sijaan, sanoo professori Valvanne, joka on myös Hoivakoti kuntoon -projektin valmentaja.

– Unilääkkeen käytön aloitusta pitäisi harkita kriittisesti. Ei pitäisi hoitaa oiretta vaan unettomuuden syytä, kuten esimerkiksi masennusta tai kipua, sanoo Juha Puustinen.

Lisää aiheesta A-studiossa TV1 maanantaina 27.10. kello 21.