Perussuomalaiset nuoret äkäisenä tukihylsystä: "Ministeriö yrittää määritellä poliittisen mielipiteemme"

Erityisesti perussuomalaista nuorisoa närästää oikaisupyynnön hylkäyksen perustelu, jonka mukaan "järjestön näkemykset monikulttuuriasioissa ovat olleet ristiriidassa nuorisolain arvopohjan kanssa".

Kotimaa

Perussuomalaiset nuoret ovat sotajalalla opetus- ja kulttuuriministeriötä vastaan tukihakemuksen oikaisupyynnön hylkäyksestä ja sen perusteluista. Nuorisojärjestön mielestä heitä syrjitään poliittisen mielipiteen perusteella avustusten jaossa.

Järjestö oli hakenut tänä vuonna 100 000:ta euroa valtionavustusta toimintaansa, mutta ministeriö myönsi 29 000 euroa.

Erityisesti perussuomalaista nuorisoa närästää hylkäyspäätöksen perustelu, jonka mukaan "järjestön näkemykset monikulttuuriasioissa ovat olleet ristiriidassa nuorisolain arvopohjan kanssa".

Ministeriön päätöksessä kehotetaan myös, että "järjestön tulisi huomioida toiminnassaan lain arvopohja, ja sitä on muun muassa monikulttuurisuus ja syrjimättömyys (yhdenvertaisuus-käsitteeseen kuuluva)".

Perussuomalaisten nuorten puheenjohtajan Simon Elon mukaan valtion viranomainen syyttää poliittista nuorisojärjestöä syrjinnästä, mutta ei esitä tästä mitään perusteluita.

Järjestö katsoo, että opetus- ja kulttuuriministeriö yrittää puuttua poliittiseen toimintaan määrittelemällä, mitä nuorisojärjestö saa ja ei saa ajatella poliittisista kysymyksistä.

Perussuomalaiset aikoo valittaa ministeriön päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Esityksen valtionavustusten jaosta tekee poliittisesti nimitetty toimikunta nuorisojärjestöjen toiminnan kokonaisarvioinnin perusteella, ei esimerkiksi vaalien voimasuhteiden mukaan.

Lopullisen päätöksen veikkausvoittovaroista kertyvistä tuista tekee kulttuuriministeri.