Ekoroskin kahden jäteastian malli kummastuttaa yrittäjiä – asiakkaat joutuvat maksumiehiksi

Konsulttiselvityksen mukaan Ekoroskille halvinta olisi siirtyä bio- ja energiajätteen erilliskeräykseen. Yrittäjien mukaan uudistus nostaisi omakotitaloasukkaiden kustannuksia. Jäteyhtiöt eivät sinällään vastusta uudistusta, koska se toisi heille lisää töitä.

Kotimaa
Lassila & Tikanojan jäteauto.
Riikka Sipilä / Yle

Pohjanmaalla 11 kunnan alueella toimiva jäteyhtiö Ekorosk harkitsee luopuvansa mustiin biojätepusseihin ja valkoisiin energiajätepusseihin perustuvasta lajittelujärjestelmästä. Konsulttiselvityksen mukaan yhtiölle tulisi liki puoli miljoonaa euroa halvemmaksi, jos bio- ja energiajätteet kerättäisiin erikseen eli omakotitalojen pihoille tulisi kaksi jäteastiaa.

Kuljetusyrittäjän olisi joko kerättävä yhtenä päivänä poltettavaa jätettä ja toisena biojätettä. Toinen vaihtoehto on investoida roska-autoon, johon eri jätelajit voidaan lokeroida erikseen.

– Yrittäjät eivät suoranaisesti vastusta uudistusta, sehän lisäisi meidän liikevaihtoamme ja töitä. Asiakkaiden kannalta asia on harmillinen, sillä he sen joutuisivat maksamaan, sanoo jätehuoltoalan yrittäjä Veli-Matti Jylhä Kokkolasta.

Jylhä ei osaa sanoa, paljonko kuluttajan kukkaro kevenisi uudistuksessa. Hankintalistalle tulisivat ainakin toinen jäteastia ja mahdollisesti jätekatoksen remontti, että roskapöntöt mahtuvat sinne. Myös tyhjennyskerrat lisääntyisivät.

– Tyhjennyskerrat eivät kaksinkertaistuisi, mutta lisääntyisivät puolella. Biojätteitä ei voida säilyttää kahta viikkoa kauempaa, siitä koituisi hajuhaittoja ja muita haittoja.

Energiajätteen tyhjennysväli voisi olla korkeintaan kahdeksan viikkoa.

"Ekoroskin laitteiston korjaaminen tulisi halvemmaksi"

Ekorosk on perustellut uudistustarvetta sillä, että mustia ja valkoisia muovipusseja seulova optinen lukulaite on tullut tiensä päähän, ja sen uusiminen maksaisi 1,5 miljoonaa euroa. Jätehuoltoyrittäjät ihmettelevät, eikö Ekorosk ole varautunut uudistamaan laitteistoaan.

– Meidän käsityksemme mukaan asiakkaalle olisi huomattavasti halvempaa korjata Ekoroskin nykyinen laitteisto. Se on toiminut jo yli 20 vuotta. Ekoroskinkin on täytynyt varautua siihen, että koneita täytyy korjata. Sen takia niistä tehdään vuosittaiset poistot kirjanpitoon ja varaudutaan, että on rahaa uusia kalustoa, sanoo Veli-Matti Jylhä.

Yrittäjät toivovat asukastutkimusta aiheesta.

Meidän käsityksemme mukaan asiakkaalle olisi huomattavasti halvempaa korjata Ekoroskin nykyinen laitteisto.

Jätehuoltoalan yrittäjä Veli-Matti Jylhä

Konsultin laatimia kustannuslaskelmia esitellään jätelautakunnalle torstaina. Selvityksessä on laskettu kuuden eri toimintamallin kustannukset. Sekä kahden astian järjestelmän että nykyjärjestelmän kohdalla on myös laskettu, biojätteen esikäsittely ja mädätys tehdä omana työnä vai ostopalveluna.

Konsultin mukaan halvimmaksi koituu kahden jäteastian malli, jossa biojätteen esikäsittely tehtäisiin omana toimintana ja jätteen mädätys teetettäisiin ostopalveluna. Mädätykseen olisi käytettävissä Stormossen Mustasaaressa, Jeppo Biogas Jepualla, Pohjanmaan Biokaasu Kokkolassa ja Biotehdas Honkajoella.

Ekorosk on suunnitellut siirtyvänsä uuteen järjestelmään ensi syksynä.