1. yle.fi
  2. Uutiset

Putin-merkintäjutussa syytteet kolmelle

Valtakunnansyyttäjänvirasto on saanut valmiiksi syyteharkinnan niin sanotussa Putin-merkintäjutussa. Kolme henkilöä joutuu oikeuteen epäillyistä laiminlyönneistä salaisen rekisterin valvonnassa. Kaikki epäillyt ovat kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin.

Kotimaan uutiset
Vladimir Putin.
Vladimir Putin.RURTR

Valtakunnansyyttäjänvirasto on saanut valmiiksi syyteharkinnan niin sanotussa Putin-merkintäjutussa. Syytteen saa kolme henkilöä. Heistä kaksi on kuulunut poliisin päällystöön, kolmas on rekisterinpitopäällikkönä toimiva virkamies. Laiminlyönnit liittyvät rekisterin valvontaan.

Neljän henkilön osalta valtakunnansyyttäjä on tehnyt syyttämättäjättämispäätökset.

Valtakunnansyyttäjän mukaan rikoksesta epäiltyjen tietojärjestelmässä – Epri-rekisterissä – on merkintöjä, joita ei voida pitää lainmukaisina. Tietojärjestelmään on tallennettu myös sellaisten henkilöiden nimiä ja puhelinnumeroita, joiden ei ole epäilty syyllistyvän tai myötävaikuttavan rikoksiin.

Merkinnät johtuvat muun muassa henkilöiden löyhistäkin yhteyksistä rikollisryhminä pidettyihin tahoihin, valtakunnansyyttäjä toteaa.

– Nyt on syyteharkinnassa tultu siihen tulokseen, että tämä rekisteri on saanut vuosien saatossa elää omaa rikkumatonta elämäänsä ilman, että sinne merkittyjä tietosisältöjä olisi kukaan tarkastanut, apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske sanoo Yle Uutisille.

– Syyteharkinnassa on katsottu, että sinne on tullut merkintöjä henkilöistä ja asioista, jotka eivät syyteharkintakäsityksen mukaan sinne kuulu. Toisin sanoen on ollut liian löyhät yhteydet esimerkiksi järjestäytyneisiin rikollisryhmiin.

Tutkinta alkoi Putin-merkinnän vuodosta

Rekisteriin liittyvä tutkinta aloitettiin huhtikuussa 2013, kun MTV kertoi, että Venäjän presidentin Vladimir Putinin nimi oli kirjattu poliisin salaiseen Epri-rekisteriin. Tutkintaa johdettiin valtakunnansyyttäjänvirastosta.

Kalskeen mukaan rekisterissä on ollut suhteellista, mitä sinne on saanut panna ja mitä ei.

– Tässä tulevassa oikeudenkäynnissä näitä rajoja sitten tarkastellaan.

– Tämä niin sanottu Putin-tapaus on ollut lähtölaukaus. – – Minulla ei ole tietoa siitä, että siellä olisi muiden valtioiden päämiehiä. Putin-merkintä on ymmärtääkseni poikkeuksellinen, Kalske sanoo.

Tutkinnassa epäiltiin seitsemää poliisin palveluksessa olevaa henkilöä tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Epäillyistä viisi oli päällystöön kuuluvia poliiseja ja kaksi siviilivirassa. Kaikki epäillyt ovat kiistäneet syyllistyneensä rikokseen.

Tutkintaa johtaneen valtakunnansyyttäjänviraston mukaan on syytä epäillä, etteivät rekisterin käyttöä koskeva koulutus, ohjeistus ja käytön valvonta ole olleet asianmukaista.

Tutkinnassa myös epäiltiin, että Epri-rekisterissä on kyse rakenteellisesta virheestä, joka on syntynyt "pitkään jatkuneen ohjauksen ja valvonnan laiminlyömisen seurauksena". Käytännössä se tarkoittaa sitä, että tutkinnan mukaan rekisteriin olisi kirjattu tietoja henkilöistä "liian matalalla kynnyksellä".

Vuototutkinta edelleen kesken

Putin-merkintään liittyvä vuototutkinta on vielä kesken. Tutkinnanjohtaja Jukka Haaviston johtamassa Aarnio-tutkinnassa tutkintaan sitä, kuka vuosi tiedon poliisin salaisessa rekisterissä olevasta Putin-merkinnästä MTV:lle.

Haaviston mukaan Putin-vuodosta ei epäillä Jari Aarniota.

Lue seuraavaksi