VATT:n tutkimus: Eläkeratkaisu ei riitä – eläkeikää nostettava enemmän

VATT:n uuden tutkimuksen mukaan vanhuuseläkkeen alaikärajaa pitäisi nostaa viidellä vuodella seuraavan 10 vuoden aikana.

talous

Työmarkkinakeskusjärjestöjen tekemä eläkesopimus ei riitä, toteaa Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen uusi tutkimus. Tutkimuksen mukaan eläkeikää pitäisi nostaa paljon sovittua reippaammin.

Työmarkkinakeskusjärjestöt, Akavaa lukuun ottamatta, sopivat syyskuussa, että eläkeikää nostetaan porrastetusti 63 vuodesta 65 vuoteen. Tuoreen tutkimuksen mukaan eläkeiän nostaminen vain kahdella vuodella vuoteen 2027 mennessä ei merkitsisi tasokorjausta, vaan korkeintaan sopeuttamista eliniän nousuun.

Valtiotieteiden tohtorin, dosentti Heikki Oksasen VATT:lle tekemän tutkimuksen mukaan vanhuuseläkkeen alaikärajaa pitäisi nostaa viidellä vuodella seuraavan 10 vuoden aikana, eli 63 vuodesta 68 vuoteen. Sen jälkeen se sidottaisi elinajan odotteeseen

Oksasen laskelmien mukaan eläkeiän nostaminen korkeammalle toisi merkittäviä hyötyjä. Keskeinen perustelu on Oksasen mukaan se, että muuten palkasta maksettavien eläkemaksujen taso pysyy korkealla, mutta riittää nykyistä selvästi alhaisempien eläkkeiden rahoittamiseen.

– Pitää päättää, halutaanko maksaa koko työuran yli kolmasosa nettopalkasta, jotta saa nettoeläkkeen, joka on noin puolet nettoansioista, Oksanen sanoo VATT:n tiedotteessa.

"Hallituksella liian vaatimaton tavoite"

Radio Suomen Ajantasan haastattelussa Oksanen korostaa, että eläkeiän reippaampi nosto myös vähentäisi tehokkaammin julkisen talouden kestävyysvajetta. Hallituksen tavoite yhden prosenttiyksikön vähennyksestä on Oksasen mielestä liian vaatimaton.

- Arvio kestävyysvajeen määrästä on noin neljä prosenttiyksikköä. Jos eläkesopu poistaa siitä yhden, niin jäljellä on vielä kolme prosenttiyksikköä. Se on paljon. Kaikki tietävät että tekeillä olevista rakenneuudistuksista ei vielä ole kunnollisia päätöksiä. Tilanne voi vielä pahentua. Kaikki mahdolliset toimenpiteet on otettava pöydälle, mukaan lukien eläkeiän reippaampi nostaminen, patistaa Oksanen.

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK on jo ehtinyt tyrmätä esityksen eläkeiän reippaammasta nostosta.

- Minun tehtäväni ei ole ottaa kantaa siihen poliitiseen realismiin, mitä asiaan liittyy. Totean vain, että syntynyt eläkesopu ei ole mikään merkittävä muutos. Haluan tuoda esiin vaihtoehdon, jossa tehtäisiin vähän enemmän.