Apulaiskaupunginjohtaja jääväsi itsensä avantouintiasiassa "varmuuden vuoksi"

Rovaniemen apulaiskaupunginjohtaja Martti Anttila siirsi asiakohdan esittelyn kaupunginjohtaja Lotvoselle koska kuuluu Suomen Latu ry:n neuvottelukuntaan. Avantouintipaikkahankkeen vetäjänä on Ounasvaaran Latu ry, joka on Suomen Ladun jäsenjärjestö. Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen ei silti pidä Anttilaa esteellisenä asiassa.

avantouinti
mies liikuttelee jäitä avannossa tuuran avulla
Vesa Vaarama / Yle

Pitkään jatkunut vääntö talviuintikeskuksesta tai talviuintipaikasta Rovaniemellä sai uuden yllättävän käänteen Rovaniemen kaupunginhallituksessa maanantaina. Kaupunginhallitus päätti antaa Ounasvaaran Latu ry:lle toistaiseksi voimassa olevan pysyvän luvan harrastaa talviuintia Rovaniemen keskustassa, Ounaskosken uimarannalla. Luvassa sallitaan tilapäiset huoltorakennukset eli nykyiset parakkikopit alueella.

...sovimme kuitenkin varmuuden vuoksi, että Martti jää asian esittelystä pois.

Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Rovaniemen kaupungininsinööri Olli Peuraniemi oli antanut Ounasvaaran Ladulle aikaisemmin syksyllä luvan talviuintiin kolmeksi talveksi. Kaupunginhallitus käytti päätökseen otto-oikeutta lokakuun alussa ja käsitteli talviuintipäätöstä uudelleen maanantaina edellä mainituin tuloksin. Rovaniemen apulaiskaupunginjohtaja Martti Anttila esitti, että talviuimarit olisivat voineet käyttää Koskipuiston rantaa uimiseen vain tämän talven. Talviuimareiden lupa olisi loppunut päätöksen mukaan huhtikuun lopussa. Anttila kuitenkin jääväsi itsensä ennen asian varsinaista käsittelyä.

Alunperin Ounasvaaran Latu ry halusi rakentaa Koskipuistoon maauimala/talviuintikeskuksen rakennuksineen. Se kariutui, kun apulaiskaupunginjohtaja Martti Anttila esitti vuoden 2013 budjetin käsittelyn yhteydessä erillistä määrärahaa uimalalle ilman normaalia valmistelua suoraan valtuustolle. Valtuusto ei tätä hyväksynyt. Sen jälkeen talviuintikeskus nousi esiin Valionrannan suunnittelukilpailun yhteydessä, kun suunnittelualue laajeni yllättäen koskemaan myös Koskipuistoa ja uimarantaa. Kilpailun voittaneessa Iltatuulen Viesti -esityksessä oli Ounaskosken rantaan piirretty maauimala ja talviuintikeskus. Esitys kuitenkin sai vastaansa rannan yrittäjät, joille rannan rakentamistoiveet tulivat yllätyksenä. Kaupunginjohtajan mukaan ranta-alueen halusivat mukaan poliitikot.

Jäävi vai ei?

Yle Lapin toimitus sai ennen Rovaniemen kaupunginhallituksen kokousta maanantaina tiedon, että Rovaniemen apulaiskaupunginjohtaja Martti Anttila olisi Ounasvaaran Latu ry:n kattojärjestön Suomen Ladun neuvottelukunnan jäsen. Heräsi epäily siitä oliko Anttila mahdollisesti ollut esteellinen Ounasvaaran Latu ry:n avantouintikeskushankkeen eri vaiheiden valmistelussa ja esittelyissä? Yle Lappi lähetti Anttilalle sähköpostitse haastattelupyynnön asiasta.

Martti Anttila vastasi Lapin Radiolle tulleensa valituksi neuvottelukunnan jäseneksi vuonna 2012 ja osallistuneensa ainakin yhteen sen kokoukseen. Hän kertoi samalla, että maanantain kokouksessa avantoiuntiasian esittelee esityslistasta poiketen hänen esimiehensä kaupunginjohtaja Esko Lotvonen. Anttila siis jääväsi itsensä. Tämän vahvistaa myös Lotvonen.

Varmuuden vuoksi

Rovaniemen kaupunginjohtajan Esko Lotvosen mukaan Anttilan mahdollinen jääviys oli käyty läpi kaupungin lakimiesten kanssa ja tulokseksi tuli, ettei Anttila ole jäävi, koska Suomen Ladun neuvottelukunta ei ole päättävä elin.

– Tutkimme asiaa nyt meidän lakimiestemme kanssa ja tulimme siihen johtopäätökseen, että Anttilalle ei tästä neuvottelukunnan jäsenyydestä ole syntynyt esteellisyyttä, mutta sovimme kuitenkin varmuuden vuoksi, että Martti jää asian esittelystä pois, Lotvonen sanoo.

– Periaatteessa tämmöisen neuvottelukunnan tulisi olla päättävä elin. Se on verrattavissa hallintoneuvostoon, ja kun yhdistyksen sääntöjen mukaan se ei ole edes mikään toimielin eikä sillä ole mitään päätöksenteko-oikeutta laisinkaan. Tulkinta oli se, ettei tämä synnytä jääviyttä näitten asioiden hoitamiseen, Lotvonen lisää.

Lotvosen mukaan neuvottelukunta on enemmänkin neuvoa antava elin ja sidosryhmäorganisaatio Suomen Ladussa ilman päätöksenteko-oikeutta.

Lopputuloksena Rovaniemen Koskipuistossa toimii nyt jo kolme toimijaa, joilla ei ole kaupungin kanssa voimassa olevaa vuokrasopimusta, mutta lupa toimia on.